HP LaserJet Enterprise M605 series - Obnovenie výrobných nastavení z ovládacieho panela zariadenia

background image

Obnovenie výrobných nastavení z ovládacieho panela zariadenia

1.

Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov .

2.

Otvorte tieto ponuky:

Administration (Správa)

General Settings (Všeobecné nastavenia)

Restore Factory Settings (Obnoviť výrobné nastavenia)

3.

Zobrazí sa overovacie hlásenie s informáciami o tom, že spustenie funkcie obnovenia (resetovania)

môže viesť k strate údajov. Výberom položky

Reset

(Obnoviť) dokončite proces.

POZNÁMKA:

Po dokončení operácie obnovenia sa zariadenie automaticky reštartuje.