HP LaserJet Enterprise M605 series - Pre produkty s funkciou faxu

background image

Pre produkty s funkciou faxu

Keď je zariadenie nastavené na možnosť

Stop

(Zastaviť) alebo

Prompt to continue

(Vyzvať na pokračovanie),

existuje riziko, že v čase pokračovania zariadenia v tlači sa faxy nevytlačia. Toto sa môže stať, ak zariadenie

prijme viac faxov, ako dokáže pamäť uchovať počas čakania zariadenia.

V prípade, že sa dosiahne hranica veľmi nízkeho stavu, zariadenie môže vytlačiť faxy bez prerušenia, keď pre

tonerovú kazetu vyberiete možnosť

Continue

(Pokračovať). Kvalita tlače sa však môže znížiť.

94

Kapitola 6 Riešenie problémov

SKWW