HP LaserJet Enterprise M605 series - Zmena nastavení pri veľmi nízkom stave

background image

Zmena nastavení pri veľmi nízkom stave

Môžete zmeniť spôsob, akým bude toto zariadenie reagovať, keď spotrebný materiál dosiahne veľmi nízky

stav. Po namontovaní novej tonerovej kazety nemusíte tieto nastavenia znovu nastavovať.

1.

Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov .

2.

Otvorte tieto ponuky:

Supplies (Spotrebný materiál)

Manage Supplies (Správa spotrebného materiálu)

Supply Settings (Nastavenia spotrebného materiálu)

Black Cartridge

(Čierna kazeta) alebo

(Color Cartridges)

Farebné kazety

Very Low Settings (Nastavenia možnosti Veľmi nízka hladina)

3.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Výberom možnosti

Stop

(Zastaviť) nastavíte zariadenie tak, aby po dosiahnutí úrovne Very Low

(Veľmi nízky stav) tlač zastavilo.

Výberom možnosti

Prompt to continue

(Vyzvať na pokračovanie) nastavíte zariadenie tak, aby po

dosiahnutí úrovne Very Low (Veľmi nízky stav) tlač zastavilo. Zobrazí sa výzva, ktorú môžete

potvrdiť alebo vymeniť kazetu a pokračovať v tlači.

Výberom možnosti

Continue

(Pokračovať) nastavíte zariadenie tak, aby vás upozornilo na veľmi

nízku úroveň kazety, ale pokračovalo naďalej v tlači bez interakcie aj po dosiahnutí úrovne Very

Low (Veľmi nízky stav). V takomto prípade nemusí byť kvalita tlače uspokojivá.