HP LaserJet Enterprise M605 series - Objednanie spotrebného materiálu

background image

Objednanie spotrebného materiálu

Objednanie spotrebného materiálu a papiera

www.hp.com/go/suresupply

Objednávanie cez poskytovateľov servisu alebo podpory

Kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti HP alebo

poskytovateľa podpory.

Objednanie pomocou Vstavaného webového servera HP (EWS)

V podporovanom webovom prehľadávači v počítači zadajte do

poľa adresy/adresy URL adresu IP produktu alebo názov

hostiteľa. Server EWS obsahuje prepojenie na webovú lokalitu HP

SureSupply, na ktorej máte k dispozícii rôzne možnosti na nákup

originálneho spotrebného materiálu od spoločnosti HP.

SKWW

Na ovládacom paneli zariadenia sa zobrazí hlásenie „Nízka úroveň kazety“ alebo „Veľmi nízka úroveň

kazety“

95