HP LaserJet Enterprise M605 series - Pohľad na zariadenie zozadu

background image

Pohľad na zariadenie zozadu

1

2

4

9

7

8

5

6

3

1

Kryt výstupného príslušenstva

2

Zadná výstupná priehradka

3

Štítok so sériovým číslom a číslom produktu

4

Kryt duplexného príslušenstva (len model n)

5

Pripojenie napájania

6

Formátovač (obsahuje porty rozhrania)

7

Kryt formátovača

8

Konzola na pripojenie hardvéru (slúži na pripojenie príslušenstva a zariadení tretích strán)

9

Príslušenstvo pre automatickú obojstrannú tlač (dodáva sa s modelmi dn a x, voliteľné pri modeli n)

SKWW

Zobrazenia produktu

3