HP LaserJet Enterprise M605 series - Pohľad na zariadenie spredu

background image

Pohľad na zariadenie spredu

3

1 2

3

9

4

5

7

8

6

10

1

Štandardný výstupný zásobník

2

Horný kryt (prístup k tonerovej kazete)

3

4-riadkový ovládací panel LCD s klávesnicou (len modely n a dn)

4

Port USB pre jednoduchý prístup

Vložením pamäťovej jednotky USB môžete tlačiť bez použitia počítača alebo aktualizovať firmvér produktu.

POZNÁMKA:

Pred jeho použitím musí administrátor tento port povoliť.

5

Vypínač

6

Zásobník 2

7

Názov modelu

8

Zásobník 1

9

Ovládací panel s farebným dotykovým displejom (len modely x)

10

Podávač papiera na 1 x 500 hárkov (dodáva sa s modelom x, voliteľný pri ostatných modeloch)

POZNÁMKA:

Zariadenie podporuje až štyri podávače papiera na 1 x 500 hárkov alebo tri podávače papiera na 1 x 500

hárkov a jeden vysokokapacitný vstupný zásobník na 1 500 hárkov.

2

Kapitola 1 Prehľad produktu

SKWW