HP LaserJet Enterprise M605 series - Nastavenie hardvéru zariadenia a inštalácia softvéru

background image

Nastavenie hardvéru zariadenia a inštalácia softvéru

Základné pokyny na inštaláciu nájdete v Inštalačnej príručke k hardvéru, ktorá bola dodaná s vaším

zariadením. Ďalšie pokyny získate od oddelenia podpory spoločnosti HP na internete.

Na adrese

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

môžete získať komplexnú podporu pre vaše zariadenie od spoločnosti HP. Vyhľadajte nasledujúcu podporu:

Inštalácia a konfigurovanie

Vzdelávanie a používanie

Riešenie problémov

Prevzatie aktualizácií softvéru

Fóra podpory

Vyhľadanie informácií o záruke a regulačných podmienkach

SKWW

Nastavenie hardvéru zariadenia a inštalácia softvéru

23

background image

24

Kapitola 1 Prehľad produktu

SKWW

background image

2