HP LaserJet Enterprise M605 series - Rozsah prevádzkového prostredia

background image

Rozsah prevádzkového prostredia

Tabuľka 1-1

Technické údaje prevádzkového prostredia

Prostredie

Odporúčané

Povolené

Teplota

7,5 °C až 32,5 °C

0 °C až 35 °C

Relatívna vlhkosť

5 % až 90 % RV

35 % až 85 % RV

Nadmorská výška

Nevzťahuje sa

0 až 3048 m

22

Kapitola 1 Prehľad produktu

SKWW