HP LaserJet Enterprise M605 series - Rozmery pre vzorové kombinácie zariadení a voliteľného príslušenstva

background image

Rozmery pre vzorové kombinácie zariadení a voliteľného príslušenstva

Nasledujúce údaje platia pre príklady rôznych kombinácií zariadenia a príslušenstva. Sú možné viaceré ďalšie

kombinácie. Údaje poskytnuté pre jednotlivé diely príslušenstva môžete použiť na výpočet rozmerov pre iné

kombinácie.

18

Kapitola 1 Prehľad produktu

SKWW