HP LaserJet Enterprise M605 series - Podporované operačné systémy

background image

Podporované operačné systémy

Nasledujúce informácie platia pre ovládače tlačiarní pre systém Windows PCL 6 a OS X pre dané zariadenie a

pre pribalený disk CD na inštaláciu softvéru.

Windows: Disk CD na inštaláciu softvéru HP inštaluje ovládač „HP PCL.6“ alebo „HP PCL 6“ verziu 3,

v závislosti od operačného systému Windows, spolu s voliteľným softvérom pri použití kompletného

inštalačného programu softvéru. Z webovej stránky na podporu zariadenia prevezmite pre toto zariadenie

ovládač tlačiarne „HP PCL-6“ verziu 4:

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

.

Počítače Mac a operačný systém OS X: Toto zariadenie podporuje počítače Mac a mobilné zariadenia Apple.

Ovládač tlačiarne a pomôcka tlačiarne pre operačný systém OS X sú k dispozícii na prevzatie z lokality hp.com

a môžu byť k dispozícii aj prostredníctvom aktualizácie softvéru Apple. Inštalačný program softvéru od

spoločnosti HP pre operačný systém OS X sa nedodáva na pribalenom disku CD. Postupujte podľa pokynov na

prevzatie inštalačného programu softvéru pre operačný systém OS X:

1.

Prejdite na lokalitu

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/

ljM606

.

2.

Vyberte položku Support Options (Možnosti podpory) a potom v časti Download Options (Možnosti

preberania) vyberte položku Drivers, Software & Firmware (Ovládače, softvér a firmvér).

3.

Kliknite na verziu operačného systému a potom kliknite na tlačidlo Download (Prevziať).

Operačný systém

Nainštalovaný ovládač

Poznámky

Windows® XP SP3, 32-bitový

Ovládač tlačiarne „HP PCL.6“ pre dané

zariadenie je nainštalovaný pre tento

operačný systém v rámci základnej

inštalácie softvéru. Základný inštalačný

program nainštaluje len ovládač.

Kompletný inštalačný program softvéru

nie je podporovaný pre tento operačný

systém.

Pre 64-bitové operačné systémy použite

ovládače UPD.

Spoločnosť Microsoft ukončila hlavnú

podporu pre systém Windows XP v apríli

2009. Spoločnosť HP sa bude aj naďalej

v maximálnej miere snažiť o poskytovanie

podpory pre systém Windows XP, ktorého

oficiálna podpora sa skončila.

Windows Vista®, 32-bitový

Ovládač tlačiarne „HP PCL.6“ pre dané

zariadenie je nainštalovaný pre tento

operačný systém v rámci základnej

inštalácie softvéru. Základný inštalačný

program nainštaluje len ovládač.

Kompletný inštalačný program softvéru

nie je podporovaný pre tento operačný

systém.

Pre 64-bitové operačné systémy použite

ovládače UPD.

10

Kapitola 1 Prehľad produktu

SKWW

background image

Operačný systém

Nainštalovaný ovládač

Poznámky

Windows Server 2003 SP2, 32-bitový

Ovládač tlačiarne „HP PCL.6“ pre dané

zariadenie je nainštalovaný pre tento

operačný systém v rámci základnej

inštalácie softvéru. Základný inštalačný

program nainštaluje len ovládač.

Kompletný inštalačný program softvéru

nie je podporovaný pre tento operačný

systém.

Pre 64-bitové operačné systémy použite

ovládače UPD.

Spoločnosť Microsoft ukončila hlavnú

podporu pre systém Windows Server 2003

v júli 2010. Spoločnosť HP sa bude aj

naďalej v maximálnej miere snažiť

o poskytovanie podpory pre operačný

systém Windows Server 2003, ktorého

oficiálna podpora sa skončila.

Windows 7 SP1, 32-bitový a 64-bitový

Ovládač tlačiarne „HP PCL 6“ pre dané

zariadenie je nainštalovaný pre tento

operačný systém v rámci kompletnej

inštalácie softvéru.

Windows 8, 32-bitový a 64-bitový

Ovládač tlačiarne „HP PCL 6“ pre dané

zariadenie je nainštalovaný pre tento

operačný systém v rámci kompletnej

inštalácie softvéru.

Podpora pre Windows 8 RT sa poskytuje

prostredníctvom 32-bitového ovládača

Microsoft IN OS verzia 4.

Windows 8,1, 32-bitový a 64-bitový

Ovládač tlačiarne „HP PCL 6“ pre dané

zariadenie je nainštalovaný pre tento

operačný systém v rámci kompletnej

inštalácie softvéru.

Podpora pre Windows 8.1 RT sa poskytuje

prostredníctvom 32-bitového ovládača

Microsoft IN OS verzia 4.

Windows Server 2008 SP2, 32-bitový

Ovládač tlačiarne „HP PCL.6“ pre dané

zariadenie je nainštalovaný pre tento

operačný systém v rámci základnej

inštalácie softvéru. Základný inštalačný

program nainštaluje len ovládač.

Kompletný inštalačný program softvéru

nie je podporovaný pre tento operačný

systém.

Windows Server 2008 SP2, 64-bitový

Ovládač tlačiarne „HP PCL 6“ pre dané

zariadenie je nainštalovaný pre tento

operačný systém v rámci kompletnej

inštalácie softvéru.

Windows Server 2008 R2, SP 1, 64-bitový

Ovládač tlačiarne „HP PCL 6“ pre dané

zariadenie je nainštalovaný pre tento

operačný systém v rámci kompletnej

inštalácie softvéru.

Windows Server 2012, 64-bitový

Program na inštaláciu softvéru

nepodporuje operačný systém Windows

Server 2012, ale ovládače tlačiarne „HP

PCL 6“ verzia 3 a „HP PCL-6“ verzia 4 pre

dané zariadenie ho podporujú.

Prevezmite ovládač z webovej lokality

spoločnosti HP a nainštalujte ho pomocou

nástroja Pridanie tlačiarne systému

Windows.

SKWW

Špecifikácie zariadenia

11

background image

Operačný systém

Nainštalovaný ovládač

Poznámky

Windows Server 2012 R2, 64-bitový

Program na inštaláciu softvéru

nepodporuje operačný systém Windows

Server 2012, ale ovládače tlačiarne „HP

PCL 6“ a „HP PCL-6“ verzia 4 pre dané

zariadenie ho podporujú.

Prevezmite ovládač z webovej lokality

spoločnosti HP a nainštalujte ho pomocou

nástroja Pridanie tlačiarne systému

Windows.

OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion a

OS X 10.9 Mavericks

Ovládač tlačiarne a pomôcka tlačiarne pre

operačný systém OS X sú k dispozícii na

prevzatie z lokality hp.com a môžu byť

k dispozícii aj prostredníctvom aktualizácie

softvéru Apple. Inštalačný program

softvéru od spoločnosti HP pre operačný

systém OS X sa nedodáva na pribalenom

disku CD.

Pre operačný systém OS X si prevezmite

kompletný inštalačný program z webovej

lokality podpory tohto zariadenia.

1.

Prejdite na lokalitu

www.hp.com/

support/ljM604

,

www.hp.com/

support/ljM605

,

www.hp.com/

support/ljM606

.

2.

Vyberte položku Support Options

(Možnosti podpory) a potom v časti

Download Options (Možnosti

preberania) vyberte položku Drivers,

Software & Firmware (Ovládače,

softvér a firmvér).

3.

Kliknite na verziu operačného

systému a potom kliknite na tlačidlo

Download (Prevziať).

POZNÁMKA:

Aktuálny zoznam podporovaných operačných systémov nájdete na lokalite

www.hp.com/

support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

spolu s komplexnou podporou

pre zariadenie od spoločnosti HP.

POZNÁMKA:

Podrobnosti o podpore klientskych a serverových operačných systémov a ovládačov UPD

PCL6, UPD PCL 5 a UPD PS od spoločnosti HP pre toto zariadenie nájdete na lokalite

www.hp.com/go/upd

.

V časti Additional information (Ďalšie informácie) kliknite na prepojenie Link to Supported products

(Prepojenie na podporované zariadenia).