HP LaserJet Enterprise M605 series - Špecifikácie zariadenia

background image

Špecifikácie zariadenia

DÔLEŽITÉ:

Nasledujúce špecifikácie platia v čase zverejnenia, ale podliehajú zmene. Aktuálne informácie

nájdete v časti

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

.

Technické špecifikácie

Podporované operačné systémy

Riešenia mobilnej tlače

Rozmery zariadenia

Spotreba energie, elektrické technické údaje a zvukové emisie

Rozsah prevádzkového prostredia