HP LaserJet Enterprise M605 series - Eliminarea blocajelor de hârtie din zona cuptorului

background image

Eliminarea blocajelor de hârtie din zona cuptorului

Utilizaţi următoarea procedură pentru a verifica dacă există hârtie blocată în toate locaţiile posibile din zona

cuptorului. Când survine un blocaj, panoul de control afişează o animaţie care ajută la eliminarea blocajului.

Utilizaţi această procedură numai în situaţiile următoare:

Hârtia s-a blocat în interiorul cuptorului şi nu poate fi îndepărtată din zona capacului superior sau din

zona de ieşire din spate.

O coală de hârtie se rupe în timpul unei încercări de a elimina un blocaj din cuptor.

ROWW

Eliminarea blocajelor de hârtie 103

background image

1.

Opriţi produsul.

2.

Deconectaţi cablul electric de alimentare.

3.

Dacă este instalat un duplexor opţional, ridicaţi-l şi scoateţi-l

afară. Puneţi-l deoparte.

104 Capitolul 6 Rezolvarea problemelor

ROWW

background image

4.

Deschideţi sertarul de ieşire din spate.

5.

Scoateţi sertarul de ieşire din spate. Poziţionaţi un deget

lângă balamaua din partea stângă şi apăsaţi ferm spre

dreapta până când pinul balamalei iese din orificiul din

interiorul produsului. Rotiţi sertarul de ieşire spre exterior

pentru a-l îndepărta.

AVERTISMENT!

Cuptorul este foarte fierbinte. Pentru a

evita arsurile, lăsaţi cuptorul să se răcească înainte de a

continua.

6.

Comprimaţi cele două pârghii albastre din părţile laterale ale

cuptorului pentru a-l elibera, apoi trageţi cuptorul drept

pentru a-l scoate din produs.

ROWW

Eliminarea blocajelor de hârtie 105

background image

7.

Scoateţi hârtia blocată. Dacă este necesar, ridicaţi ghidajul

negru din plastic situat în partea superioară a cuptorului,

pentru a avea acces la coala blocată.

ATENŢIE:

Nu utilizaţi obiecte ascuţite sau din metal pentru a

scoate hârtia din zona cuptorului. Acestea pot deteriora

cuptorul.

8.

Apăsaţi cartuşul în jos în produs până când se fixează pe

poziţie.

9.

Puneţi la loc sertarul de ieşire din spate. Inseraţi pinul de

balama din partea dreaptă în orificiul din produs. Apăsaţi

balamaua din partea stângă spre interior şi introduceţi-o în

orificiul din produs. Închideţi sertarul de ieşire din spate.

106 Capitolul 6 Rezolvarea problemelor

ROWW

background image

10.

Conectaţi cablul de alimentare la produs.

11.

Înlocuiţi duplexorul opţional, dacă a fost scos.

12.

Porniţi produsul.

ROWW

Eliminarea blocajelor de hârtie 107