HP LaserJet Enterprise M605 series - Vizualizarea panoului de control (panou de control senzitiv, numai pentru modelele x)

background image

Vizualizarea panoului de control (panou de control senzitiv, numai pentru

modelele x)

NOTĂ:

Înclinaţi panoul de control, pentru o vizualizare mai uşoară.

Ecranul principal asigură acces la funcţiile produsului şi indică starea curentă a acestuia.

Reveniţi la ecranul principal în orice moment, apăsând pe butonul Ecran principal . Atingeţi butonul Ecran

principal din marginea de jos a panoului de control al produsului sau atingeţi butonul Ecran principal din

colţul din stânga sus de pe majoritatea ecranelor.

NOTĂ:

Funcţiile afişate pe ecranul principal pot varia în funcţie de configuraţia produsului.

ROWW

Vederile produsului

5

background image

2

3

4

5 6

7

8

9

1

10

11

1

Stare produs

Linia de stare oferă informaţii despre starea generală a produsului.

2

Sigla HP sau butonul

Ecran principal

Pe orice alt ecran în afară de ecranul principal, sigla HP se schimbă într-un buton Ecran principal

.

Atingeţi butonul Ecran principal

pentru a reveni la ecranul principal.

3

Butonul Oprire

Atingeţi butonul Oprire pentru a întrerupe operaţia curentă. Ecranul

Stare operaţie

se deschide şi

oferă opţiuni de anulare sau continuare a operaţiei.

4

Butonul

Conectare

sau

Deconectare

Atingeţi butonul

Conectare

pentru a accesa caracteristicile securizate.

Atingeţi butonul

Deconectare

pentru a vă deconecta de la produs. Produsul restabileşte toate

opţiunile la setările prestabilite.

5

Butonul Selectare limbă

Atingeţi butonul Selectare limbă pentru a selecta limba pentru afişajul panoului de control.

6

Butonul Repaus

Atingeţi butonul Repaus pentru a trece produsul în modul Oprire.

7

Butonul Reţea

Atingeţi butonul Reţea pentru a găsi informaţii despre conexiunea la reţea.

8

Butonul Ajutor

Apăsaţi pe butonul Ajutor pentru a accesa sistemul de asistenţă integrat.

9

Bară de derulare

Utilizaţi bara de derulare pentru a vizualiza lista completă de funcţii disponibile.

6

Capitolul 1 Prezentarea produsului

ROWW

background image

10

Caracteristici

În funcţie de configuraţia produsului, funcţiile afişate în această zonă pot include oricare dintre

următoarele elemente:

Salvare în memoria disp.

Preluare de pe USB

Preluare din memoria dispozitivului

Stare operaţie

Consumabile

Tăvi

Administrare

Întreţinerea dispozitivului

11

Butonul Ecran principal

Atingeţi butonul Ecran principal

pentru a reveni în orice moment la ecranul principal al

produsului.

ROWW

Vederile produsului

7