HP LaserJet Enterprise M605 series - Selectarea tipului de hârtie (OS X)

background image

Selectarea tipului de hârtie (OS X)

1.

Faceţi clic pe meniul File (Fişier), apoi faceţi clic pe opţiunea Print (Imprimare).

2.

Selectaţi produsul.

3.

Faceţi clic pe Show Details (Afişare detalii) şi apoi faceţi clic pe meniul Media & Quality (Hârtie şi

calitate) sau pe meniul Paper/Quality (Hârtie/Calitate).

4.

Selectaţi un tip din lista verticală Media-type (Tip suport).

5.

Faceţi clic pe butonul Print (Imprimare).