HP LaserJet Enterprise M605 series - Setările duplex şi ale vitezei legăturii

background image

Setările duplex şi ale vitezei legăturii

NOTĂ:

Aceste informaţii sunt valabile doar pentru reţelele Ethernet. Nu sunt valabile pentru reţelele

wireless.

Viteza legăturii şi modul de comunicare ale serverului de imprimare trebuie să coincidă cu cele ale hubului de

reţea. În majoritatea situaţiilor, produsul trebuie lăsat în modul automat. Modificările incorecte ale setărilor

duplex şi ale vitezei legăturii pot împiedica produsul să comunice cu alte echipamente din reţea. Pentru a

efectua modificări, utilizaţi panoul de control al produsului.

NOTĂ:

Setarea produsului trebuie să corespundă setării dispozitivului de reţea (un hub de reţea, comutator,

gateway, router sau computer).

NOTĂ:

Efectuarea modificărilor acestor setări determină oprirea, apoi pornirea produsului. Efectuaţi

modificări numai când produsul este în stare de inactivitate.

1.

Apăsaţi butonul Ecran principal de pe panoul de control al produsului.

2.

Deschideţi următoarele meniuri:

Administrare

Setări de reţea

Meniu Jetdirect

Viteză legătură

ROWW

Configurarea setărilor de reţea IP

77

background image

3.

Selectaţi una dintre opţiunile următoare:

Automat

: Serverul de imprimare se configurează automat pentru cea mai mare viteză a legăturii şi

pentru modul de comunicare permis în reţea.

10T semi

: 10 megaocteţi pe secundă (Mbps), operare semi-duplex

10T complet

: 10 Mbps, operare full-duplex

10T automat

: 10 Mbps, operare duplex automată

100TX semi

: 100 Mbps, operare semi-duplex

100TX complet

: 100 Mbps, operare full-duplex

100TX automat

: 100 Mbps, operare duplex automată

1000T complet

: 1000 Mbps, operare full-duplex

4.

Atingeţi butonul

Salvare

sau apăsaţi butonul

OK

. Produsul se opreşte, apoi porneşte.

78

Capitolul 5 Gestionarea produsului

ROWW