Ajutor HP LaserJet Enterprise M605 series

background image

Ghidul utilizatorului

LaserJet Enterprise M604, M605, M606

www.hp.com/support/ljM604

www.hp.com/support/ljM605

www.hp.com/support/ljM606

M604n

M605n

M604dn

M605dn

M606dn

M605x

M606x

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606

Ghidul utilizatorului

background image

Drepturi de autor şi licenţă

© 2015 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproducerea, adaptarea sau traducerea fără

permisiunea prealabilă în scris sunt interzise,

cu excepţia permisiunilor acordate prin legile

drepturilor de autor.

Informaţiile din acest document pot fi

modificate fără notificare prealabilă.

Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile

HP sunt cele stabilite în declaraţiile exprese de

garanţie, care însoţesc aceste produse şi

servicii. Nici o prevedere a prezentului

document nu poate fi interpretată drept

garanţie suplimentară. Compania HP nu va

răspunde pentru nici o omisiune sau eroare

tehnică sau editorială din prezentul document.

Cod produs: E6B67-90927

Edition 1, 4/2015

Recunoaşterea mărcilor comerciale

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

şi

PostScript

®

sunt mărci comerciale ale Adobe

Systems Incorporated.

Apple şi sigla Apple sunt mărci comerciale ale

Apple Computer, Inc., înregistrate în SUA şi în

alte ţări/regiuni. iPod este o marcă comercială

a Apple Computer, Inc. iPod este numai pentru

copiere legală sau autorizată de deţinătorul de

drept. Nu furaţi muzică.

Microsoft®, Windows®, Windows XP® şi

Windows Vista® sunt mărci comerciale

înregistrate ale Microsoft Corporation în SUA.

UNIX

®

este o marcă comercială înregistrată a

The Open Group.

background image

Cuprins

1 Prezentarea produsului ................................................................................................................................. 1

Vederile produsului ................................................................................................................................................ 1

Vedere din faţă a produsului ............................................................................................................... 2
Vedere din spate a produsului ............................................................................................................ 3
Porturile de interfaţă .......................................................................................................................... 4
Vizualizarea panoului de control (panou de control cu 4 linii, numai modelele n şi dn) ................... 4
Vizualizarea panoului de control (panou de control senzitiv, numai pentru modelele x) ................. 5

Specificaţiile produsului ........................................................................................................................................ 8

Specificaţii tehnice .............................................................................................................................. 8
Sisteme de operare acceptate .......................................................................................................... 10
Soluţii de imprimare mobilă .............................................................................................................. 12
Dimensiunile produsului ................................................................................................................... 12

Dimensiuni pentru produsele comercializate ................................................................ 13
Dimensiuni pentru accesoriile de intrare şi de ieşire ..................................................... 15
Dimensiuni pentru exemplele de combinaţii ale produsului şi accesoriilor
opţionale. ........................................................................................................................ 18

Combinaţia numărul unu .............................................................................. 19
Combinaţia numărul doi ............................................................................... 19
Combinaţia numărul trei .............................................................................. 20

Consumul de energie, specificaţii privind alimentarea şi emisiile acustice ..................................... 21
Interval mediu de funcţionare .......................................................................................................... 22

Configurare hardware produs şi instalare software ........................................................................................... 23

2 Tăvile pentru hârtie ..................................................................................................................................... 25

Încărcarea tăvii 1 ................................................................................................................................................. 26

Introducere ........................................................................................................................................ 26
Orientarea hârtiei din tava 1 ............................................................................................................. 28

Încărcarea tăvii 2 şi a tăvilor de 500 de coli ........................................................................................................ 29

Introducere ........................................................................................................................................ 29
Orientarea hârtiei în tava 2 şi tăvile de 500 de coli .......................................................................... 31

Încărcarea tăvii opţionale de mare capacitate pentru 1.500 de coli .................................................................. 32

Introducere ........................................................................................................................................ 32

ROWW

iii

background image

Încărcaţi tava ..................................................................................................................................... 32

Încărcarea tăvii opţionale pentru suporturi de imprimare personalizate .......................................................... 34

Introducere ........................................................................................................................................ 34
Configurarea produsului pentru tava pentru suporturi de imprimare personalizate ..................... 34
Încărcarea hârtiei în tava pentru suporturi de imprimare personalizate ........................................ 35
Orientarea hârtiei în tava pentru suporturi de imprimare personalizate ........................................ 36

Încărcarea plicurilor ............................................................................................................................................. 37

Introducere ........................................................................................................................................ 37
Orientarea plicurilor .......................................................................................................................... 38

3 Consumabile, accesorii şi componente .......................................................................................................... 39

Comandarea de consumabile, accesorii şi componente ..................................................................................... 40

Comandare ........................................................................................................................................ 40
Consumabile şi accesorii ................................................................................................................... 40
Componente care pot fi reparate de client ....................................................................................... 41

Înlocuirea cartuşului de toner ............................................................................................................................. 43

Introducere ........................................................................................................................................ 43
Informaţii despre cartuşul de toner .................................................................................................. 43
Scoaterea şi înlocuirea cartuşului ..................................................................................................... 44

Înlocuirea cartuşului de capse ............................................................................................................................. 48

Introducere ........................................................................................................................................ 48
Scoaterea şi înlocuirea cartuşului de capse ..................................................................................... 48

4 Imprimarea ................................................................................................................................................. 49

Activităţi de imprimare (Windows) ...................................................................................................................... 50

Modul de imprimare (Windows) ........................................................................................................ 50
Imprimarea automată pe ambele feţe (Windows) ........................................................................... 51
Imprimarea manuală pe ambele feţe (Windows) ............................................................................. 51
Imprimarea mai multor pagini pe coală (Windows) ......................................................................... 52
Selectarea tipului de hârtie (Windows) ............................................................................................. 52
Activităţi de imprimare suplimentare ............................................................................................... 52

Activităţile de imprimare (OS X) .......................................................................................................................... 54

Modul de imprimare (OS X) ............................................................................................................... 54
Imprimarea automată pe ambele feţe (OS X) ................................................................................... 54
Imprimarea manuală pe ambele feţe (OS X) .................................................................................... 54
Imprimarea mai multor pagini pe coală (OS X) ................................................................................. 54
Selectarea tipului de hârtie (OS X) .................................................................................................... 55
Activităţi de imprimare suplimentare ............................................................................................... 55

Stocarea operaţiilor de imprimare pe produs în vederea imprimării ulterioare ................................................ 56

Introducere ........................................................................................................................................ 56
Crearea unei operaţii stocate (Windows) .......................................................................................... 56

iv

ROWW

background image

Crearea unei operaţii stocate (OS X) ................................................................................................. 57
Imprimarea unei operaţii stocate ..................................................................................................... 58
Ştergerea unei operaţii stocate ........................................................................................................ 58

Imprimarea de pe dispozitive mobile .................................................................................................................. 60

Introducere ........................................................................................................................................ 60
Imprimarea Wi-Fi Direct şi NFC ......................................................................................................... 60
HP ePrint prin e-mail ......................................................................................................................... 60
Software-ul HP ePrint ....................................................................................................................... 61
AirPrint ............................................................................................................................................... 62
Imprimare de pe Android încorporată .............................................................................................. 62

Imprimarea prin portul USB ................................................................................................................................. 63

Introducere ........................................................................................................................................ 63
Activarea portului USB pentru imprimare ........................................................................................ 63
Imprimarea de documente de pe USB .............................................................................................. 64

5 Gestionarea produsului ................................................................................................................................ 65

Configurarea avansată cu ajutorul serverului Web încorporat HP (EWS) .......................................................... 66

Introducere ........................................................................................................................................ 66
Cum să accesaţi serverul Web încorporat HP (EWS) ......................................................................... 66
Caracteristicile serverului Web încorporat HP .................................................................................. 67

Fila Informaţii .................................................................................................................. 67
Fila General ..................................................................................................................... 68
Fila Imprimare ................................................................................................................. 68
Fila Depanare .................................................................................................................. 69
Fila Securitate ................................................................................................................. 69
Fila Servicii Web HP ......................................................................................................... 70
Fila Reţea ........................................................................................................................ 70
Lista Alte legături ............................................................................................................ 71

Configurare avansată cu ajutorul Utilitarului HP pentru OS X ............................................................................ 73

Deschiderea Utilitarului HP ............................................................................................................... 73
Caracteristicile Utilitarului HP ........................................................................................................... 73

Configurarea setărilor de reţea IP ....................................................................................................................... 75

Denegarea partajării imprimantei .................................................................................................... 75
Vizualizarea sau modificarea setărilor de reţea ............................................................................... 75
Redenumirea produsului în reţea ..................................................................................................... 75
Configurarea manuală a parametrilor TCP/IP de la panoul de control ............................................ 76
Configurarea manuală a parametrilor TCP/IP IPv6 de la panoul de control .................................... 77
Setările duplex şi ale vitezei legăturii ............................................................................................... 77

Funcţiile de securitate ale produsului ................................................................................................................. 79

Introducere ........................................................................................................................................ 79
Declaraţii de securitate ..................................................................................................................... 79

ROWW

v

background image

IP Security .......................................................................................................................................... 79
Atribuirea sau schimbarea parolei sistemului utilizând serverul Web încorporat .......................... 79
Conectarea la produs ........................................................................................................................ 80
Compatibilitatea cu criptarea: hard diskurile securizate HP de înaltă performanţă ....................... 80
Blocarea formatorului ....................................................................................................................... 81

Setările pentru economie .................................................................................................................................... 82

Introducere ........................................................................................................................................ 82
Imprimarea cu opţiunea EconoMode ................................................................................................ 82
Setaţi temporizatorul de oprire şi configuraţi produsul astfel încât să utilizeze putere de 1
watt sau mai puţin ............................................................................................................................. 82

HP Web Jetadmin ................................................................................................................................................. 84
Actualizările de software şi firmware ................................................................................................................. 85

6 Rezolvarea problemelor ............................................................................................................................... 87

Asistenţă pentru clienţi ....................................................................................................................................... 88
Sistemul de asistenţă al panoului de control ..................................................................................................... 89
Restabilirea setărilor prestabilite din fabrică ..................................................................................................... 90

Introducere ........................................................................................................................................ 90
Revenirea la setările din fabrică din panoul de control al produsului ............................................. 90
Revenirea la setările din fabrică din serverul Web încorporat HP (numai produse conectate la
reţea) ................................................................................................................................................. 90

Panoul de control al produsului afişează mesajul „Cartuşul are un nivel scăzut” sau „Cartuşul are un
nivel foarte scăzut” ............................................................................................................................................. 91

Schimbarea setărilor de „Nivel foarte scăzut” ................................................................................. 91

Pentru produse cu funcţionalitate de fax ...................................................................... 91

Comandarea de consumabile ............................................................................................................ 92

Produsul nu preia hârtia sau se alimentează greşit ........................................................................................... 93

Introducere ........................................................................................................................................ 93
Produsul nu preia hârtie .................................................................................................................... 93
Produsul preia mai multe coli de hârtie ............................................................................................ 93

Eliminarea blocajelor de hârtie ........................................................................................................................... 94

Introducere ........................................................................................................................................ 94
Locurile unde pot apărea blocaje ...................................................................................................... 94
Navigarea automată pentru îndepărtarea blocajelor ...................................................................... 95
Experimentaţi blocaje de hârtie frecvente sau repetate? ................................................................ 95
Eliminarea blocajelor de hârtie din tava 1 ........................................................................................ 96
Eliminarea blocajelor de hârtie din tava 2 şi tăvile de 500 de coli ................................................... 96
Eliminarea blocajelor din tava opţională de mare capacitate, de 1.500 de coli .............................. 98
Eliminarea blocajelor de hârtie din zona cartuşelor de toner .......................................................... 99
Eliminarea blocajelor de hârtie din sertarul de ieşire din spate .................................................... 103
Eliminarea blocajelor de hârtie din zona cuptorului ...................................................................... 103

vi

ROWW

background image

Eliminarea blocajelor de hârtie din sertarul de ieşire .................................................................... 108
Eliminarea blocajelor din duplexor ................................................................................................. 108
Eliminarea blocajelor de hârtie din alimentatorul de plicuri ......................................................... 110
Eliminarea blocajelor de hârtie de la cutia poştală cu 5 tăvi ......................................................... 111
Eliminarea blocajelor din stivuitor sau capsator/stivuitor ............................................................ 113

Eliminarea blocajelor de hârtie din stivuitor sau capsator/stivuitor .......................... 113
Eliminarea blocajelor din capsator/stivuitor ............................................................... 115

Îmbunătăţirea calităţii imprimării ..................................................................................................................... 117

Introducere ...................................................................................................................................... 117
Imprimarea din alt program software ............................................................................................ 117
Verificarea setării pentru tipul de hârtie pentru operaţia de imprimare ....................................... 117

Verificarea setării tipului de hârtie (Windows) ............................................................. 117
Verificarea setării tipului de hârtie (OS X) .................................................................... 117

Verificarea stării cartuşului de toner .............................................................................................. 118
Curăţarea produsului ...................................................................................................................... 118

Imprimarea unei pagini de curăţare ............................................................................. 118

Inspectarea vizuală a cartuşului de toner ...................................................................................... 119
Verificarea hârtiei şi a mediului de imprimare ............................................................................... 119

Pasul unu: Utilizarea hârtiei care respectă specificaţiile HP ....................................... 119
Pasul doi: Verificarea condiţiilor de mediu .................................................................. 119
Pasul 3: Setarea alinierii tăvilor individuale ................................................................. 120

Încercarea altui driver de imprimare .............................................................................................. 120

Rezolvarea problemelor de reţea prin cablu .................................................................................................... 122

Introducere ...................................................................................................................................... 122
Conexiune fizică necorespunzătoare ............................................................................................. 122
Computerul utilizează o adresă IP incorectă pentru produs ......................................................... 122
Computerul nu poate să comunice cu produsul ............................................................................. 122
Produsul utilizează setări de legătură şi duplex incorecte pentru reţea. ..................................... 123
Programele software noi pot cauza probleme de compatibilitate ................................................ 123
Computerul sau staţia de lucru poate fi configurată incorect ....................................................... 123
Produsul este dezactivat sau alte setări de reţea sunt incorecte ................................................. 123

Index ........................................................................................................................................................... 125

ROWW

vii

background image

viii

ROWW

background image

1