HP LaserJet Enterprise M605 series - Przywracanie ustawień fabrycznych za pomocą panelu sterowania

background image

Przywracanie ustawień fabrycznych za pomocą panelu sterowania

1.

Wciśnij przycisk Home na panelu sterowania urządzenia.

2.

Otwórz kolejno następujące menu:

Administracja

Ustawienia ogólne

Przywróć ustawienia fabryczne

3.

Pojawi się komunikat informujący o możliwej utracie danych po wykonaniu resetowania. Wybierz opcję

Reset

, aby zakończyć procedurę.

UWAGA:

Po wykonaniu procesu resetowania urządzenie uruchamia się ponownie automatycznie.