HP LaserJet Enterprise M605 series - Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Windows)

background image

Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Windows)

1.

W programie wybierz opcję Drukuj.

2.

Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.

3.

Kliknij kartę Papier/Jakość.

4.

Z listy rozwijanej Rodzaj papieru wybierz opcję Więcej....

5.

Rozwiń listę opcji Rodzaj: .

6.

Rozwiń kategorię rodzajów papieru, która najlepiej opisuje wykorzystywany papier.

7.

Wybierz rodzaj używanego papieru, a następnie kliknij przycisk OK.

8.

Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości dokumentu. W oknie dialogowym Drukuj

kliknij przycisk OK, aby wydrukować zadanie.