HP LaserJet Enterprise M605 series - Indeks

background image

Indeks

A

adres IPv4 78

adres IPv6 79

AirPrint 64

akcesoria

- numery katalogowe 40

zamawianie 40

B

bezprzewodowy serwer druku

numer katalogowy 40

blokada bezpieczeństwa

umiejscowienie 4

Bonjour

identyfikacja 68

brama, ustawianie domyślnej 78

brama domyślna, ustawianie 78

C

Centrum Serwisowe HP 90

czcionki

przesyłanie, Mac 75

części zamienne

numery katalogowe 41

czyszczenie

ścieżka papieru 120

D

dodatkowa układarka

wyjmowanie zablokowanego

papieru 115

dodatkowy zszywacz

wyjmowanie zablokowanego

papieru 115

druk na obu stronach

Mac 56

drukowanie

przechowywane zadania 60

z urządzenia USB 65

drukowanie dwustronne

Mac 56

ręczne (Mac) 56

ręczne (Windows) 53

system Windows 53

ustawienia (Windows) 53

Drukowanie Near Field

Communication 62

Drukowanie NFC 62

drukowanie po obu stronach

ustawienia (Windows) 53

Windows 53

Drukowanie w trybie Wi-Fi Direct 62

drukowanie za pomocą łatwo

dostępnego portu USB 65

drukowanie z urządzeń mobilnych,

obsługiwane oprogramowanie 12

drukowanie z urządzeń przenośnych

urządzenia Android 64

dupleks (drukowanie dwustronne)

ustawienia (Windows) 53

dyski twarde

zaszyfrowane 82

dysk twardy

numer katalogowy 40

E

energia

zużycie 21

Ethernet (RJ-45)

lokalizacja 4

etykiety

drukowanie (Windows) 54

Explorer, obsługiwane wersje

wbudowany serwer internetowy

HP 68

F

folie

drukowanie (Windows) 54

G

gniazda USB, dodatkowe

nr katalogowy 40

gniazdo zasilania

lokalizacja 3

H

HIP (kieszeń integracji sprzętu)

lokalizacja 3

HP, wbudowany serwer internetowy

(EWS)

funkcje 68

HP Utility 75

HP Utility dla Mac

funkcje 75

HP Utility do komputerów Mac

Bonjour 75

HP Web Jetadmin 86

I

Internet Explorer, obsługiwane

wersje

wbudowany serwer internetowy

HP 68

IPsec 81

J

Jetadmin, HP Web 86

K

kaseta

wymiana 44

kaseta z tonerem

elementy 44

numery katalogowe 41

PLWW

Indeks 127

background image

ustawienia progu niskiego

stanu 93

używanie przy niskim stanie 93

wymiana 44

zablokowany papier 101

kasety

numery katalogowe 44

kasety ze zszywkami

numery katalogowe 41

kasety z tonerem

numery katalogowe 44

kieszeń integracji sprzętu (HIP)

lokalizacja 3

klawiatura

lokalizacja 2

konfiguracja ogólna

wbudowany serwer internetowy

firmy HP 70

koperty

ładowanie podajnika 1 26

orientacja 28

koperty, wkładanie 37

kości pamięci DIMM

numery katalogowe 40

L

liczba stron na arkusz

wybór (Windows) 54

liczba stron na arkuszu

wybieranie (Mac) 56

liczba stron na minutę 8

lista odsyłaczy

wbudowany serwer internetowy

firmy HP 74

logowanie

panel sterowania 82

lokalna sieć dostępu (LAN)

lokalizacja 4

Ł

ładowanie

papier do podajnika 2 i do

podajników na 500 arkuszy 29

papier w podajniku 1 26

M

maska podsieci 78

materiały

ustawienia progu niskiego

stanu 93

używanie przy niskim stanie 93

zamawianie 40

materiały do drukowania

ładowanie podajnika 1 26

materiały eksploatacyjne

numery katalogowe 41

stan, wyświetlanie za pomocą

programu HP Utility dla Mac

75

wymiana kasety z tonerem 44

wymiana wkładów ze

zszywkami 49

moduł druku dwustronnego

numer katalogowy 40

wyjmowanie zablokowanego

papieru 110

moduł dwustronny

lokalizacja 3

moduł formatujący

lokalizacja 3

moduł NFC

numer katalogowy 40

N

narzędzia do rozwiązywania

problemów

wbudowany serwer internetowy

firmy HP 71

Narzędzie HP Utility dla systemu OS

X 75

Netscape Navigator, obsługiwane

wersje

wbudowany serwer internetowy

HP 68

numer produktu

lokalizacja 3

numer seryjny

lokalizacja 3

numery katalogowe

akcesoria 40

części zamienne 41

kaseta z tonerem 41

kasety ze zszywkami 41

materiały eksploatacyjne 41

O

obsługa klienta

online 90

oprogramowanie

HP Utility 75

oprogramowanie HP ePrint 63

oprogramowanie sprzętowe

aktualizacja, Mac 76

P

pamięć

dołączona 8

panel sterowania

lokalizacja 2

lokalizacja funkcji 4, 5

pomoc 91

papier

ładowanie podajnika 1 26

ładowanie podajnika 2 i

podajników na 500 arkuszy 29

orientacja podajnika 1 28

Podajnik 2 i podajniki na 500

arkuszy – orientacja papieru

31

ułożenie w podajniku

niestandardowym 36

wybieranie 121

zacięcia 97

papier, zamawianie 40

papier specjalny

drukowanie (Windows) 54

parametry akustyczne 21

parametry elektryczne 21

podajnik 1

orientacja papieru 28

zablokowany papier 98

podajnik 2

zablokowany papier 98

Podajnik 2 i podajniki na 500 arkuszy

ładowanie 29

orientacja papieru 31

podajnik dla nośników

niestandardowych, wkładanie

papieru 34

podajnik dużej pojemności,

wkładanie papieru 32

podajnik HCI

zablokowany papier 100

podajniki

lokalizacja 2

pojemność 8

w komplecie 8

podajniki na 500 arkuszy

numery katalogowe 40

128 Indeks

PLWW

background image

podajniki papieru

numery katalogowe 40

podajnik kopert

numer katalogowy 40

wyjmowanie zablokowanego

papieru 112

podajnik kopert, wkładanie 37

podajnik na 1500 arkuszy

zablokowany papier 100

podajnik na 500 arkuszy

zablokowany papier 98

podajnik niestandardowy

numer katalogowy 40

ułożenie papieru 36

podajnik wejściowy o dużej

pojemności na 1 500 arkuszy

numer katalogowy 40

pojemnik

numer katalogowy 49

pojemniki, wyjściowe

lokalizacja 2

pojemniki wyjściowe

lokalizacja 2

pojemnik na wydruk

wyjmowanie zablokowanego

papieru 110

pojemnik ze zszywkami

numer katalogowy 49

pomoc, panel sterowania 91

pomoc online, panel sterowania 91

pomoc techniczna

online 90

pomoc techniczna online 90

port drukowania Hi-Speed USB 2.0

lokalizacja 4

port faksu

lokalizacja 4

port RJ-45

lokalizacja 4

port sieci LAN

lokalizacja 4

port USB

lokalizacja 4

włączanie 65

porty

lokalizacja 4

porty interfejsów

lokalizacja 4

półka na wydruk

wyjmowanie zablokowanego

papieru 113

półka na wydruk z kilkoma

przegrodami

numer katalogowy 40

problem z pobieraniem papieru

rozwiązywanie 95

Protokół IPsec 81

przechowywane zadania

drukowanie 60

tworzenie (Windows) 58

usuwanie 60

przechowywane zlecenia

tworzenie (Mac) 59

przechowywanie,zlecenie

ustawienia dla systemu

Macintosh 59

przechowywanie zadań

w systemie Windows 58

przeglądarka internetowa,

wymagania

wbudowany serwer internetowy

HP 68

przełącznik zasilania

lokalizacja 2

przesyłanie plików, Mac 75

przycisk Ekran główny

lokalizacja 4, 5

przycisk Odśwież

lokalizacja 5

przycisk Pomoc

lokalizacja 4, 5

przycisk Sieć

lokalizacja 5

przycisk Stop

lokalizacja 4, 5

przycisk Uśpienie

lokalizacja 5

przycisk wł./wył.

lokalizacja 2

przycisk Wybór języka

lokalizacja 5

przycisk Wyloguj

lokalizacja 5

przycisk Zaloguj

lokalizacja 5

przywracanie ustawień

fabrycznych 92

R

ręczne drukowanie dwustronne

Mac 56

system Windows 53

Windows 53

rodzaje papieru

wybór (Mac) 57

rodzaj papieru

wybór (Windows) 54

rozwiązywanie problemów

problemy z podawaniem

papieru 95

problemy z siecią 124

sieć przewodowa 124

zacięcia 97

S

sieci

adres IPv4 78

adres IPv6 79

brama domyślna 78

HP Web Jetadmin 86

maska podsieci 78

obsługiwane 8

sieć

nazwa urządzenia, zmiana 77

ustawienia, wyświetlanie 77

ustawienia, zmiana 77

specyfikacje

elektryczne i akustyczne 21

stan

HP Utility, Mac 75

stan kasety z tonerem 120

stan materiałów eksploatacyjnych

120

stan urządzenia 4, 5

sterowniki, obsługiwane 10

sterowniki druku, obsługiwane 10

stojak

numer katalogowy 40

strony informacyjne

wbudowany serwer internetowy

firmy HP 69

System OS X:

aplikacja HP Utility 75

systemy operacyjne, obsługiwane

10

szybkość, optymalizacja 84

PLWW

Indeks 129

background image

T

TCP/IP

ręczna konfiguracja parametrów

IPv4 78

ręczna konfiguracja parametrów

IPv6 79

tryb uśpienia 84

tylny pojemnik na wydruk

wyjmowanie zablokowanego

papieru 105

U

układarka

numer katalogowy 40

układ pamięci (toner)

lokalizacja 44

urządzenia Android

drukowanie z 64

urządzenia USB

drukowanie 65

Usługa HP ePrint 62

usługi sieci Web HP

włączanie 72

ustawienia

przywracanie fabrycznych 92

ustawienia drukowania

wbudowany serwer internetowy

HP 70

ustawienia sieci

wbudowany serwer internetowy

HP 72

ustawienia sieciowego dupleksu,

zmiana 79

ustawienia sterownika dla systemu

Macintosh

przechowywanie zleceń 59

ustawienia szybkości łącza

sieciowego, zmiana 79

ustawienia zabezpieczeń

wbudowany serwer internetowy

HP 72

usuwanie

przechowywane zadania 60

utrwalacz

wyjmowanie zablokowanego

papieru 105

W

waga, urządzenie 12

wbudowany serwer internetowy

otwieranie 77

przypisywanie haseł 81

ustawienia sieci 77

zmiana nazwy urządzenia 77

wbudowany serwer internetowy

(EWS)

funkcje 68

połączenie sieciowe 68

wbudowany serwer internetowy

firmy HP

konfiguracja ogólna 70

lista odsyłaczy 74

narzędzia do rozwiązywania

problemów 71

strony informacyjne 69

wbudowany serwer internetowy HP

otwieranie 77

usługi sieci Web HP 72

ustawienia drukowania 70

ustawienia sieci 72

ustawienia zabezpieczeń 72

zmiana nazwy urządzenia 77

zmiana ustawienia sieci 77

wbudowany serwer internetowy HP

(EWS)

połączenie sieciowe 68

wiele stron na arkuszu

drukowanie (Mac) 56

wiele stron na jednym arkuszu

drukowanie (Windows) 54

witryny

obsługa klienta 90

witryny internetowe

HP Web Jetadmin, pobieranie 86

wkłady ze zszywkami

wymiana 49

wsparcie techniczne

online 90

wymagania dotyczące przeglądarki

wbudowany serwer internetowy

HP 68

wymagania systemowe

wbudowany serwer internetowy

HP 68

wymiana

kaseta z tonerem 44

wkłady ze zszywkami 49

wymiary, urządzenie 12

Z

zabezpieczenia

zaszyfrowany dysk twardy 82

zablokowany papier 100

dodatkowa półka na wydruk

113

dodatkowa układarka 115

dodatkowy zszywacz 115

kaseta z tonerem 101

moduł druku dwustronnego 110

podajnik 1 98

podajnik 2 98

podajnik HCI 100

podajniki na 500 arkuszy 98

podajnik kopert 112

podajnik na 1500 arkuszy 100

pojemnik na wydruk 110

tylny pojemnik na wydruk 105

utrwalacz 105

Zablokuj

formatyzator 83

zacięcia

automatyczna nawigacja 97

przyczyny 97

umiejscowienie 96

zacięcia papieru

umiejscowienie 96

zadania,przechowywane

drukowanie 60

tworzenie (Windows) 58

usuwanie 60

zamawianie

materiały eksploatacyjne i

akcesoria 40

zarządzanie siecią 77

zestawy konserwacyjne

numery katalogowe 41

zlecenia,przechowywane

ustawienia dla systemu

Macintosh 59

zszywacz/układacz

numer katalogowy 40

Zużycie energii

1 W lub mniej 84

zużycie energii, optymalizacja 84

130 Indeks

PLWW

background image
background image

© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*E6B67-90920*

*E6B67-90920*

E6B67-90920