HP LaserJet Enterprise M605 series - Wybór rodzaj papieru (Windows)

background image

Wybór rodzaj papieru (Windows)

1.

W programie wybierz opcję Drukuj.

2.

Wybierz urządzenie z listy drukarek, a następnie kliknij lub dotknij Właściwości lub Preferencje, aby

otworzyć sterownik druku.

UWAGA:

Nazwa przycisku różni się w zależności od różnych programów.

UWAGA:

Aby mieć dostęp do tych funkcji z poziomu ekrany startowego systemu Windows 8 lub 8.1,

wybierz opcję Urządzenia, Drukowanie, a następnie odpowiednią drukarkę.

3.

Kliknij lub dotknij przycisku Paper/jakość.

4.

Z listy rozwijanej Rodzaj papieru wybierz opcję Więcej....

5.

Rozwiń listę Rodzaj:. opcje.

6.

Rozwiń kategorię rodzajów papieru, która najlepiej opisuje wykorzystywany papier.

7.

Wybierz opcję dla używanego typu papieru, a następnie kliknij przycisk OK.

8.

Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości dokumentu. W oknie dialogowym Drukuj

kliknij przycisk OK, aby wydrukować zadanie.

Jeśli należy skonfigurować podajnik, na panelu sterowania pojawi się odpowiedni komunikat.

9.

Załaduj do podajnika papier odpowiedniego rodzaju i formatu, a następnie zamknij podajnik.

10.

Dotknij przycisku

OK

, aby zaakceptować wykryty format i rodzaj, lub dotknij przycisku

Modyfikuj

, aby

wybrać inny format lub rodzaj papieru.

11.

Wybierz prawidłowy format i rodzaj papieru, a następnie dotknij przycisku

OK

.