HP LaserJet Enterprise M605 series - Sposób skanowania (Windows)

background image

Sposób skanowania (Windows)

Poniższa procedura opisuje podstawowy proces drukowania dla systemu Windows.

1.

W programie wybierz opcję Drukuj.

2.

Wybierz urządzenie z listy drukarek. Aby zmienić ustawienia, kliknij lub dotknij przycisku Właściwości

lub Preferencje w celu otwarcia sterownika drukarki.

UWAGA:

Nazwa przycisku różni się w zależności od różnych programów.

UWAGA:

Aby mieć dostęp do tych funkcji z poziomu ekrany startowego systemu Windows 8 lub 8.1,

wybierz opcję Urządzenia, Drukowanie, a następnie odpowiednią drukarkę.

3.

Kliknij lub dotknij kart w sterowniku druku w celu skonfigurowania dostępnych opcji. Orientację papieru

można ustawić na karcie Wykańczanie, natomiast źródło, rodzaj i format papieru oraz ustawienia

jakości można ustawić na karcie Papier/Jakość.

4.

Kliknij lub dotknij przycisku OK, aby powrócić do okna dialogowego Drukuj. Wybierz liczbę drukowanych

kopii na tym ekranie.

5.

Kliknij lub dotknij przycisku OK, aby rozpocząć drukowanie.

52

Rozdział 4 Drukowanie

PLWW