HP LaserJet Enterprise M605 series - Usuwanie zapisanego zadania

background image

Usuwanie zapisanego zadania

Podczas wysyłania zapisanego zadania do pamięci urządzenia zastępowane są wszystkie dotychczasowe

zadania o tej samej nazwie należące do tego samego użytkownika. Jeśli nie ma innego zlecenia o tej samej

nazwie użytkownika i nazwie zlecenia,a urządzenie potrzebuje wolnego miejsca,to może się zdarzyć,że

zostaną usunięte przechowywane zlecenia,poczynając od najstarszego. Liczbę zadań,które mogą być

przechowywane,można zmienić za pomocą menu

Ustawienia ogólne

na panelu sterowania urządzenia.

Aby usunąć zadanie zapisane w pamięci urządzenia,wykonaj następującą procedurę.

60

Rozdział 4 Drukowanie

PLWW

background image

1.

Dotknij lub naciśnij przycisk Home na panelu sterownia urządzenia.

2.

Wybierz opcję

Pobierz z pamięci urządzenia

.

3.

Wybierz nazwę folderu,w którym zadanie jest przechowywane.

4.

Wybierz nazwę zadania,a następnie użyj przycisku

Usuń

.

5.

Jeśli zadanie jest prywatne lub zaszyfrowane,wpisz kod PIN lub hasło,a następnie użyj przycisku

Usuń

.

PLWW

Przechowywanie zadań drukowania w pamięci urządzenia w celu późniejszego wydrukowania

61