Pomoc usługi HP LaserJet Enterprise M605 series

background image

Podręcznik użytkownika

LaserJet Enterprise M604, M605, M606

www.hp.com/support/ljM604

www.hp.com/support/ljM605

www.hp.com/support/ljM606

M604n

M605n

M604dn

M605dn

M606dn

M605x

M606x

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606

Podręcznik użytkownika

background image

Prawa autorskie i licencja

© 2015 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez

wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione,

z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez

prawo autorskie.

Przedstawione tu informacje mogą ulec

zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Jedynymi gwarancjami na produkty i usługi

firmy HP są gwarancje wyrażone w formie

oświadczeń dołączonych do tych produktów

i usług. Żaden zapis w niniejszym dokumencie

nie może być interpretowany jako gwarancja

dodatkowa. Firma HP nie ponowi żadnej

odpowiedzialności za jakiekolwiek braki

techniczne lub błędy redakcyjne w niniejszym

dokumencie.

Numer katalogowy: E6B67-90920

Edition 1, 4/2015

Znaki towarowe

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

i

PostScript

®

są znakami towarowymi firmy

Adobe Systems Incorporated.

Apple i logo Apple są znakami towarowymi

firmy Apple Computer Inc. zarejestrowanymi w

Stanach Zjednoczonych i innych krajach/

regionach. iPod jest znakiem towarowym

formy Apple Computer Inc. iPod służy do

kopiowania materiału dozwolonego lub na

zasadach określonych przez posiadacza praw

autorskich. Nie kradnij muzyki.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i Windows

Vista® są znakami towarowymi firmy Microsoft

Corporation zastrzeżonymi w Stanach

Zjednoczonych.

UNIX

®

jest zastrzeżonym znakiem towarowym

organizacji The Open Group.

background image

Spis treści

1 Opis produktu ............................................................................................................................................... 1

Widoki urządzenia ................................................................................................................................................. 1

Widok urządzenia z przodu ................................................................................................................. 2
Widok produktu z tyłu ......................................................................................................................... 3
Porty interfejsów ................................................................................................................................. 4
Widok panelu sterowania (ekran na 4 wiersze, tylko modele z serii n i dn) ...................................... 4
Widok panelu sterowania (ekran dotykowy, tylko modele z serii x) ................................................. 5

Parametry urządzenia ........................................................................................................................................... 8

Dane techniczne .................................................................................................................................. 8
Obsługiwane systemy operacyjne .................................................................................................... 10
Rozwiązania do druku mobilnego .................................................................................................... 12
Wymiary urządzenia .......................................................................................................................... 12

Wymiary samego urządzenia ......................................................................................... 13
Wymiary akcesoriów dla papieru i wydruku .................................................................. 15
Wymiary przykładowych wariantów urządzeń i akcesoriów dodatkowych .................. 18

Wariant pierwszy .......................................................................................... 19
Wariant drugi ................................................................................................ 19
Wariant trzeci ............................................................................................... 20

Zużycie energii, parametry elektryczne i poziom głośności ............................................................ 21
Temperatura środowiska pracy ........................................................................................................ 22

Konfiguracja sprzętu i instalacja oprogramowania ............................................................................................ 23

2 Podajniki papieru ........................................................................................................................................ 25

Ładowanie podajnika 1 ........................................................................................................................................ 26

Wprowadzenie ................................................................................................................................... 26
Orientacja papieru w podajniku 1 ..................................................................................................... 28

Ładowanie podajnika 2 i podajników na 500 arkuszy ........................................................................................ 29

Wprowadzenie ................................................................................................................................... 29
Podajnik 2 i podajniki na 500 arkuszy – orientacja papieru ............................................................. 31

Wkładanie papieru do podajnika na 1500 arkuszy ............................................................................................. 32

Wprowadzenie ................................................................................................................................... 32
Wkładanie papieru do podajnika ...................................................................................................... 32

PLWW

iii

background image

Wkładanie papieru do podajnika niestandardowego ......................................................................................... 34

Wprowadzenie ................................................................................................................................... 34
Przygotowanie urządzenia do pracy z podajnikiem niestandardowym .......................................... 34
Wkładanie papieru do podajnika niestandardowego ....................................................................... 35
Ułożenie papieru w podajniku niestandardowym ............................................................................ 36

Wkładanie kopert ................................................................................................................................................ 37

Wprowadzenie ................................................................................................................................... 37
Orientacja kopert ............................................................................................................................... 38

3 Materiały eksploatacyjne, akcesoria i podzespoły ......................................................................................... 39

Materiały eksploatacyjne, akcesoria i podzespoły ............................................................................................. 40

Zamawianie ....................................................................................................................................... 40
Materiały eksploatacyjne i akcesoria ............................................................................................... 40
Części do samodzielnej naprawy przez klienta ................................................................................ 41

Wymiana kasety z tonerem ................................................................................................................................. 44

Wprowadzenie ................................................................................................................................... 44
Informacje na temat toneru .............................................................................................................. 44
Wyjmij zużyty wkład i zastąp go nowym .......................................................................................... 45

Wymiana kasety zszywacza ................................................................................................................................ 49

Wprowadzenie ................................................................................................................................... 49
Wymiana pojemnika ze zszywkami .................................................................................................. 49

4 Drukowanie ................................................................................................................................................. 51

Zadania drukowania w systemie Windows ......................................................................................................... 52

Sposób skanowania (Windows) ........................................................................................................ 52
Automatyczne drukowanie po obu stronach (Windows) ................................................................. 53
Ręczne drukowanie po obu stronach (Windows) ............................................................................. 53
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Windows) .................................................................. 54
Wybór rodzaj papieru (Windows) ...................................................................................................... 54
Dodatkowe zadania drukowania ...................................................................................................... 54

Zadania drukowania (system OS X) .................................................................................................................... 56

Sposób drukowania (OS X) ................................................................................................................ 56
Automatyczne drukowanie na obu stronach (OS X) ......................................................................... 56
Ręczne drukowanie na obu stronach (OS X) ..................................................................................... 56
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (OS X) ......................................................................... 56
Wybór rodzaju papieru (OS X). .......................................................................................................... 57
Dodatkowe zadania drukowania ...................................................................................................... 57

Przechowywanie zadań drukowania w pamięci urządzenia w celu późniejszego wydrukowania .................... 58

Wprowadzenie ................................................................................................................................... 58
Tworzenie przechowywanego zadania (Windows) .......................................................................... 58
Tworzenie przechowywanego zlecenia (Mac OS X) .......................................................................... 59

iv

PLWW

background image

Drukowanie zapisanego zadania ...................................................................................................... 60
Usuwanie zapisanego zadania .......................................................................................................... 60

Drukowanie dla urządzeń przenośnych .............................................................................................................. 62

Wprowadzenie ................................................................................................................................... 62
Drukowanie w trybie Wi-Fi Direct lub NFC ........................................................................................ 62
HP ePrint drogą e-mailową ............................................................................................................... 62
oprogramowanie HP ePrint ............................................................................................................... 63
AirPrint ............................................................................................................................................... 64
Wbudowane rozwiązanie druku w systemie Android ....................................................................... 64

Drukowanie z portu USB ...................................................................................................................................... 65

Wprowadzenie ................................................................................................................................... 65
Włączanie portu USB w celu drukowania ......................................................................................... 65
Drukowanie dokumentów z USB ....................................................................................................... 66

5 Zarządzanie urządzeniem ............................................................................................................................. 67

Zaawansowana konfiguracja za pomocą wbudowanego serwera internetowego HP (EWS) ........................... 68

Wprowadzenie ................................................................................................................................... 68
Dostęp do wbudowanego serwera internetowego HP ..................................................................... 68
Wbudowany serwer internetowy firmy HP — funkcje ..................................................................... 69

Karta Informacje ............................................................................................................. 69
Karta General (Ogólne) ................................................................................................... 70
Karta Drukowanie ........................................................................................................... 70
Karta Troubleshooting (Rozwiązywanie problemów) ................................................... 71
Karta Security (Zabezpieczenia) ..................................................................................... 72
Karta HP Web Services (Usługi sieciowe HP) .................................................................. 72
Karta Praca w sieci .......................................................................................................... 72
Lista Other Links (Inne łącza) ......................................................................................... 74

Zaawansowana konfiguracja przy użyciu narzędzia HP Utility w systemie Mac OS X ....................................... 75

Otwieranie aplikacji HP Utility ........................................................................................................... 75
Funkcje HP Utility .............................................................................................................................. 75

Konfigurowanie ustawień sieci IP ....................................................................................................................... 77

Oświadczenie dotyczące udostępniania drukarki ............................................................................ 77
Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych ................................................................................ 77
Zmiana nazwy urządzenia w sieci ..................................................................................................... 77
Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 z panelu sterowania urządzenia ............................ 78
Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv6 z panelu sterowania urządzenia ............................ 79
Ustawienia szybkości łącza i dupleksu ............................................................................................. 79

Funkcje zabezpieczające urządzenia .................................................................................................................. 81

Wprowadzenie ................................................................................................................................... 81
Oświadczenia o bezpieczeństwie ...................................................................................................... 81
Protokół IPsec ................................................................................................................................... 81

PLWW

v

background image

Ustalanie lub zmiana hasła systemu za pomocą wbudowanego serwera internetowego ............. 81
Logowanie do urządzenia ................................................................................................................. 82
Obsługa szyfrowania: Bezpieczne wysokowydajne dyski twarde firmy HP .................................... 82
Zablokuj formatyzator ...................................................................................................................... 83

Ustawienia ekonomiczne .................................................................................................................................... 84

Wprowadzenie ................................................................................................................................... 84
Drukowanie przy użyciu ustawienia EconoMode ............................................................................. 84
Ustaw licznik czasu uśpienia i skonfiguruj urządzenie tak, aby zużywało nie więcej niż 1 W
energii. ............................................................................................................................................... 84

HP Web Jetadmin ................................................................................................................................................. 86
Aktualizacje oprogramowania lub oprogramowania sprzętowego ................................................................... 87

6 Rozwiązywanie problemów .......................................................................................................................... 89

Obsługa klienta .................................................................................................................................................... 90
System pomocy panelu sterowania .................................................................................................................... 91
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych .............................................................................................. 92

Wprowadzenie ................................................................................................................................... 92
Przywracanie ustawień fabrycznych za pomocą panelu sterowania .............................................. 92
Przywracanie ustawień fabrycznych za pośrednictwem serwera EWS (tylko urządzenia
podłączone do Internetu) .................................................................................................................. 92

Na panelu sterowania urządzenia wyświetlany jest komunikat „Niski poziom tuszu w kasecie” lub
„Bardzo niski poziom tuszu w kasecie” .............................................................................................................. 93

Zmiana ustawień „Niski poziom tuszu w kasecie” ........................................................................... 93

Urządzenia z funkcją faksu ............................................................................................. 93

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych ...................................................................................... 94

Urządzenie nie pobiera papieru lub podaje go nieprawidłowo. ......................................................................... 95

Wprowadzenie ................................................................................................................................... 95
Urządzenie nie pobiera papieru ........................................................................................................ 95
Urządzenie pobiera kilka arkuszy papieru ....................................................................................... 95

Usuń zablokowany papier ................................................................................................................................... 96

Wprowadzenie ................................................................................................................................... 96
Miejsca zacięć papieru ....................................................................................................................... 96
Automatyczna nawigacja dla usuwania zacięć ................................................................................ 97
Czy masz do czynienia z częstymi lub powtarzającymi się zacięciami papieru? ............................. 97
Wyjmowanie zablokowanego papieru z podajnika 1 ....................................................................... 98
Wyjmowanie zaklinowanego papieru z podajnika 2 oraz dodatkowego podajnika na 500
arkuszy .............................................................................................................................................. 98
Wyjmowanie zaklinowanego papieru z dodatkowego podajnika na 1500 arkuszy ...................... 100
Usuwanie zablokowanego papieru w okolicy kasety z tonerem ................................................... 101
Wyjmowanie zablokowanego papieru z tylnego pojemnika na wydruk ....................................... 105
Wyjmowanie zablokowanego papieru z okolic utrwalacza ........................................................... 105

vi

PLWW

background image

Wyjmowanie zablokowanego papieru z pojemnika na wydruk ..................................................... 110
Wyjmowanie zablokowanego papieru z modułu druku dwustronnego ........................................ 110
Wyjmowanie zablokowanego papieru z podajnika kopert ............................................................ 112
Wyjmowanie zaklinowanego papieru z półki na wydruk z 5 przegrodami .................................... 113
Wyjmowanie papieru zablokowanego w zszywaczu lub układarce .............................................. 115

Wyjmowanie papieru zablokowanego w zszywaczu lub układarce ............................ 115
Wyjmowanie zszywek zablokowanych w zszywaczu lub układarce ........................... 117

Poprawianie jakości druku ................................................................................................................................ 119

Wprowadzenie ................................................................................................................................ 119
Drukowanie dokumentu z innego programu ................................................................................. 119
Sprawdzanie ustawienia typu papieru dla zlecenia druku ............................................................. 119

Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Windows) .................................................. 119
Sprawdzanie ustawienia rodzaju papieru (OS X) ......................................................... 119

Sprawdzanie stanu kasety z tonerem ............................................................................................ 120
Czyszczenie urządzenia .................................................................................................................. 120

Drukowanie strony czyszczącej ................................................................................... 120

Sprawdzanie wizualne kasety z tonerem ....................................................................................... 121
Sprawdzenie papieru i środowiska drukowania ............................................................................. 121

Krok 1: Należy używać tylko papieru zgodnego ze specyfikacjami firmy HP ............. 121
Krok 2: Sprawdzanie środowiska pracy ....................................................................... 121
Krok 3: Ustawianie wyrównania poszczególnych podajników papieru ....................... 122

Używanie innego sterownika druku ............................................................................................... 122

Rozwiązywanie problemów z siecią przewodową ............................................................................................ 124

Wprowadzenie ................................................................................................................................ 124
Złe połączenie fizyczne ................................................................................................................... 124
Komputer używa błędnego adresu IP urządzenia ......................................................................... 124
Komputer nie może skomunikować się z urządzeniem ................................................................. 124
Urządzenie korzysta z nieodpowiednich ustawień łącza i dupleksu dla komunikacji z siecią ...... 125
Nowe programy mogły spowodować problemy ze zgodnością .................................................... 125
Komputer lub stacja robocza mogą być błędnie skonfigurowane ................................................ 125
Urządzenie zostało wyłączone lub w inne ustawienia sieci są błędne .......................................... 125

Indeks .......................................................................................................................................................... 127

PLWW

vii

background image

viii

PLWW

background image

1