HP LaserJet Enterprise M605 series - Aktiver USB-porten for utskrift

background image

Aktiver USB-porten for utskrift

USB-porten er deaktivert som standard. Aktiver USB-porten før du bruker denne funksjonen. Bruk én av

følgende fremgangsmåter for å aktivere porten:

Aktiver USB-porten fra produktets kontrollpanelmenyer

1.

Trykk på Hjem-knappen på produktets kontrollpanel.

2.

Åpne følgende menyer:

Administrasjon

Generelle innstillinger

Aktiver Hent fra USB

3.

Velg alternativet

Aktivert

, og velg deretter knappen

Lagre

eller

OK

.

Aktiver USB-porten fra HPs innebygde webserver (bare nettverkstilkoblede produkter)

1.

Åpne HPs innebygde webserver (EWS):

a.

Kontrollpaneler med fire linjer: Vis kontrollpanelskjermen for å se IP-adressen.

Kontrollpanel med berøringsskjerm: På startskjermbildet på produktets kontrollpanel, velger du

Nettverk-knappen for å vise IP-adressen eller vertsnavnet.

NOWW

Skrive ut fra USB-porten

61

background image

b.

Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet nøyaktig slik det vises på produktets

kontrollpanel. Trykk på

Enter

på tastaturet. Den innebygde webserveren åpnes.

MERK:

Hvis nettleseren viser meldingen Det er et problem med dette nettstedets

sikkerhetssertifikat når du prøver å åpne den innebygde webserveren, velger du Fortsett til

dette nettstedet (ikke anbefalt).

Det skader ikke datamaskinen hvis du velger Fortsett til dette nettstedet (ikke anbefalt) når du

navigerer på den innebygde webserveren til HP-produktet.

2.

Åpne kategorien Skriv ut.

3.

På venstre side av skjermen klikker du på Konfigurasjon av Hent fra USB.

4.

Merk av for Aktiver Hent fra USB.

5.

Klikk på Bruk.