HP LaserJet Enterprise M605 series - Kontrollpanelvisning (kontrollpanel med berøringsskjerm, bare x-modellen)

background image

Kontrollpanelvisning (kontrollpanel med berøringsskjerm, bare x-modellen)

MERK:

Juster kontrollpanelet for å se det bedre.

På startskjermbildet får du tilgang til produktfunksjonene, og du ser gjeldende status for produktet.

Gå tilbake til Hjem-skjermen når som helst ved å trykke på Hjem-knappen . Trykk på Hjem-knappen i

den nederste delen av kontrollpanelet, eller trykk på Hjem-knappen øverst i venstre hjørne på de fleste

skjermbilder.

MERK:

Funksjonen som vises på startskjermen, kan variere avhengig av produktkonfigurasjonen.

2

3

4

5 6

7

8

9

1

10

11

1

Produktstatus

Statuslinjen gir informasjon om den generelle produktstatusen.

NOWW

Produktet sett forfra og bakfra

5

background image

2

HP-logo eller Hjem-

knapp

På alle andre skjermer enn Hjem-skjermen, skifter HP-logen til en

Hjem-knapp. Trykk på

Hjem-knappen for å gå tilbake til Hjem-skjermbildet.

3

Stopp-knapp

Trykk på Stopp-knappen for å stanse den gjeldende jobben midlertidig. Skjermbildet

Jobbstatus

åpnes, og du kan deretter avbryte eller fortsette jobben.

4

Påloggings-

eller

avloggings-

knapp

Trykk på

påloggingsknappen

for å få tilgang til sikre funksjoner.

Velg

Avloggingsknappen

for å logge av produktet. Produktet tilbakestiller alle alternativer til

standardinnstillingene.

5

Knapp for valg av språk

Trykk på knappen for valg av språk for å velge språk for skjermen på kontrollpanelet.

6

Dvalemodus-knapp

Trykk på knappen for dvalemodus for å få produktet til å gå inn i dvalemodus.

7

Nettverksknapp

Trykk på nettverksknappen for å få informasjon om nettverkstilkoblingen.

8

Hjelp-knappen

Trykk på Hjelp-knappen for å åpne det innebygde hjelpesystemet.

9

Bla-felt

Bruk rullefeltet til å se en komplett liste over tilgjengelige funksjoner.

10

Funksjoner

Funksjonene som vises i dette området, kan, avhengig av hvordan produktet er konfigurert,

inkludere hvilke som helst av følgende elementer:

Lagre til enhetsminne

Hent fra USB

Hent fra enhetsminne

Jobbstatus

Rekvisita

Skuffer

Administrasjon

Vedlikehold av enhet

11

Hjem-knappen

Trykk på Hjem-knappen

for å gå tilbake til produktets startskjermbilde når som helst.

6

Kapittel 1 Produktoversikt

NOWW