HP LaserJet Enterprise M605 series - Innføring

background image

Innføring

Informasjonen nedenfor beskriver hvordan du fyller på papir i skuff 1. Denne skuffen har plass til opptil 100

ark på 75 g/m

2

.

FORSIKTIG:

Ikke legg i eller fjern papir fra skuff 1 under utskrift for å unngå papirstopp.

1.

Ta tak i håndtaket på hver side av skuff 1, og trekk dem mot

deg for å åpne den.

2.

Trekk ut skufforlengeren for å gi støtte til papiret.

24

Kapittel 2 Papirskuffer

NOWW

background image

3.

Legg papir i skuffen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan

du angir retning på papiret, kan du se

Papirretning for skuff 1

på side 26

.

4.

Kontroller at papiret passer under linjene på papirskinnene.

MERK:

Den maksimale stabelhøyden er 10 mm, eller

omtrent 100 ark med 75 g papir.

5.

Juster sideskinnene slik at de så vidt berører papirbunken

uten å bøye papiret.

NOWW

Legg i skuff 1

25