HP LaserJet Enterprise M605 series - Produktet er deaktivert, eller andre nettverksinnstillinger er feil

background image

Produktet er deaktivert, eller andre nettverksinnstillinger er feil

1.

Kontroller nettverksprotokollstatusen på konfigurasjonssiden. Aktiver den om nødvendig.

2.

Konfigurer om nødvendig nettverksinnstillingene på nytt.

NOWW

Løse problemer med det kablede nettverket 121

background image

122 Kapittel 6 Løse problemer

NOWW