HP LaserJet Enterprise M605 series - Fjerne fastkjørt papir i utskuffen

background image

Fjerne fastkjørt papir i utskuffen

Bruk følgende fremgangsmåte for å se etter papir på alle tenkelige steder der papir kan ha satt seg fast i

utskuffen. Når det oppstår papirstopp, viser kontrollpanelet en animasjon som bidrar til å løse opp

papirstoppen.

1.

Hvis papir er synlig i utskuffen, tar du tak i den ene siden av

arket og fjerner det.