HP LaserJet Enterprise M605 series - Fjerne fastkjørt papir i tosidigenheten

background image

Fjerne fastkjørt papir i tosidigenheten

Bruk følgende fremgangsmåte for å se etter papir på alle tenkelige steder der papir kan ha satt seg fast i den

automatiske tosidigenheten. Når det oppstår papirstopp, viser kontrollpanelet en animasjon som bidrar til å

løse opp papirstoppen.

1.

Løft opp tosidigenheten, og trekk den deretter ut for å fjerne

den.

106 Kapittel 6 Løse problemer

NOWW

background image

2.

Fjern eventuelt papir over skuff 2. (Du må kanskje stikke

hånden inn i produktet.)

3.

Trekk eventuelt fastkjørt papir forsiktig ut av tosidigenheten.

4.

Sett tosidigenheten inn i produktet.

NOWW

Fjerne fastkjørt papir 107