HP LaserJet Enterprise M605 series - Fjerne fastkjørt papir i tonerkassettområdet

background image

Fjerne fastkjørt papir i tonerkassettområdet

Bruk følgende fremgangsmåte for å se etter papir på alle tenkelige steder der papir kan ha satt seg fast i

tonerkassettområdet. Når det oppstår papirstopp, viser kontrollpanelet en animasjon som bidrar til å løse

opp papirstoppen.

NOWW

Fjerne fastkjørt papir

97

background image

1.

Åpne det øvre dekselet.

2.

Ta ut tonerkassetten.

FORSIKTIG:

Unngå skade på tonerkassetten. Utsett den ikke

for lys i mer enn noen få minutter. Dekk til tonerkassetten

med et papirark når den er tatt ut av produktet.

3.

Bruk det grønne håndtaket til å løfte opp papirplaten. Trekk

det fastkjørte papiret sakte ut av produktet. Du må ikke rive i

papiret. Hvis det er vanskelig å fjerne papiret, kan du prøve å

ta det ut fra skuffområdet.

98

Kapittel 6 Løse problemer

NOWW

background image

4.

Åpne skuff 1.

5.

Fjern dekselet til konvoluttilbehøret. Hvis du finner papir,

fjerner du det.

6.

Roter papirføreren for å kontrollere om mer papir har satt seg

fast under. Hvis du finner fastkjørt papir, fjerner du det.

NOWW

Fjerne fastkjørt papir

99

background image

7.

Sett dekselet til konvoluttilbehøret tilbake, og lukk skuff 1.

8.

Skifte ut tonerkassetten.

9.

Lukk det øvre dekselet.

100 Kapittel 6 Løse problemer

NOWW