HP LaserJet Enterprise M605 series - Fjerne fastkjørt papir i den valgfrie 1500-arks høykapasitetsskuffen

background image

Fjerne fastkjørt papir i den valgfrie 1500-arks høykapasitetsskuffen

Følg denne fremgangsmåten for å fjerne fastkjørt papir i 1500-arks høykapasitetsskuffen. Når det oppstår

papirstopp, viser kontrollpanelet en animasjon som bidrar til å løse opp papirstoppen.

1.

Åpne frontdekselet til skuffen.

3

2.

Fjern papirbunken.

3.

Hvis kanten av det fastkjørte papiret er synlig i

innmatingsområdet, trekker du papiret sakte ned og ut av

produktet. (Ikke trekk papiret rett ut. Da vil det rives i

stykker.) Hvis papiret ikke er synlig, kan du se i området ved

øvre deksel.

96

Kapittel 6 Løse problemer

NOWW

background image

4.

Sørg for at papiret ikke går over fyllemarkeringene på

papirskinnene, og at forkanten av stabelen er på linje med

pilene.

5.

Lukk frontdekselet til skuffen.