HP LaserJet Enterprise M605 series - Tilordne eller endre systempassordet ved hjelp av den innebygde webserveren

background image

Tilordne eller endre systempassordet ved hjelp av den innebygde webserveren

Tilordne et administratorpassord for å få tilgang til den innebygde webserveren, slik at uautoriserte brukere

ikke kan endre produktinnstillingene.

1.

Åpne HPs innebygde webserver (EWS):

a.

Kontrollpaneler med fire linjer: Vis kontrollpanelskjermen for å se IP-adressen.

Kontrollpanel med berøringsskjerm: På startskjermbildet på produktets kontrollpanel, velger du

Nettverk-knappen for å vise IP-adressen eller vertsnavnet.

NOWW

Sikkerhetsfunksjoner for produktet

77

background image

b.

Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet nøyaktig slik det vises på produktets

kontrollpanel. Trykk på

Enter

på tastaturet. EWS åpnes.

MERK:

Hvis nettleseren viser meldingen Det er et problem med dette nettstedets

sikkerhetssertifikat når du prøver å åpne den innebygde webserveren, velger du Fortsett til

dette nettstedet (ikke anbefalt).

Det skader ikke datamaskinen hvis du velger Fortsett til dette nettstedet (ikke anbefalt) når du

navigerer på den innebygde webserveren til HP-produktet.

2.

Klikk på kategorien Sikkerhet.

3.

Åpne menyen Generell sikkerhet.

4.

Finn området merket med Angi det lokale administratorpassordet, og skriv inn navnet som skal

knyttes i til passordet i Brukernavn-feltet.

5.

Skriv inn passordet i feltet Nytt passord, og gjenta det i feltet Bekreft passord.

MERK:

Hvis du vil endre et eksisterende passord, må du først skrive inn det eksisterende passordet i

feltet Gammelt passord.

6.

Klikk på Bruk.

MERK:

Skriv ned passordet, og lagre det på et trygt sted.