HP LaserJet Enterprise M605 series - Popieriaus strigčių šalinimas 5 skyrių pašto dėžėje

background image

Popieriaus strigčių šalinimas 5 skyrių pašto dėžėje

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad patikrintumėte, ar nėra popieriaus strigčių 5 skyrių pašto dėžėje. Jei

yra strigtis, valdymo skydelio ekrane matysite animaciją, pagelbėsiančią valant strigtį.

LTWW

Popieriaus strigčių šalinimas 115

background image

1.

Iš išvesties skyrių pašalinkite visą užstrigusį popierių.

2.

5 skyrių pašto dėžės gale atidarykite strigties prieigos

dureles.

3.

Jei popierius yra įstrigęs 5 skyrių pašto dėžės viršuje,

patraukite jį į apačią ir išimkite.

116 6 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

4.

Jei popierius yra užstrigęs 5 skyrių pašto dėžės apačioje,

atidarykite galinį išvesties skyrių, tada ištraukite popierių į

viršų ir išimkite.

5.

Uždarykite strigties prieigos dureles ir galinį išvesties skyrių.