HP LaserJet Enterprise M605 series - Popieriaus strigčių pašalinimas iš dėtuvės arba segiklio / dėtuvės

background image

Popieriaus strigčių pašalinimas iš dėtuvės arba segiklio / dėtuvės

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad patikrintumėte, ar nėra popieriaus strigčių dėtuvėje arba segiklyje /

dėtuvėje. Jei yra strigtis, valdymo skydelio ekrane matysite animaciją, pagelbėsiančią valant strigtį.

LTWW

Popieriaus strigčių šalinimas 117

background image

1.

Gaminio gale atidarykite dėtuvės arba segiklio / dėtuvės

dureles ir tada atidarykite galinį išvesties skyrių.

2.

Atsargiai išimkite įstrigusį popierių.

3.

Uždarykite dėtuvės arba segiklio / dėtuvės dureles, tada

uždarykite galinį skyrių.

PASTABA:

Išvesties skyrių reikia pastumti žemyn, į

žemiausią spausdinimo padėtį, kad galima būtų tęsti.

118 6 skyrius Problemų sprendimas

LTWW