HP LaserJet Enterprise M605 series - Atkurkite gamyklinius nustatymus iš HP įterptojo tinklo serverio (tik tinkle sujungti gaminiai)

background image

Atkurkite gamyklinius nustatymus iš HP įterptojo tinklo serverio (tik tinkle

sujungti gaminiai)

1.

Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį (EWS):

a.

4 eilučių valdymo skydai: Valdymo skydo ekrane pamatysite IP adresą.

Jutiklinio ekrano valdymo skydas: Pradiniame gaminio valdymo skydo ekrane spustelėkite tinklo

mygtuką , kad susirastumėte gaminio IP adresą arba kompiuterio pavadinimą.

b.

Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba kompiuterio pavadinimą

tiksliai taip, kaip yra nurodyta gaminio valdymo pulte. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite

klavišą

„Enter“ (Įvesti)

. Atidaromas EWS meniu.

PASTABA:

Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas „There is a problem with this website’s

security certificate“ (Kilo problema dėl tinklalapio saugos sertifikato), kai bandote atidaryti

EWS, spustelėkite „Continue to this website (not recommended)“ (Tęsti į tinklalapį

[Nerekomenduojama]).

Pasirinkus „Continue to this website (not recommended)“ (Tęsti į tinklalapį

[Nerekomenduojama])nebus padaryta žala, kai naršoma EWS dėl HP gaminio.

2.

Atidarykite skirtuką „General“ (Bendra).

3.

Kairėje ekrano pusėje paspauskite „Restore Factory Settings“ (Atkurti gamyklinius nustatymus).

4.

Spustelėkite mygtuką „Reset“ (Atstatyti).

PASTABA:

Gaminys paleidžiamas iš naujo automatiškai, kai baigiamas atstatymas.

94

6 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

Gaminio valdymo skyde pasirodo pranešimas „Cartridge is low“

(Spausdintuvo kasetėje mažai dažų) arba „Cartridge is very low“

(Spausdintuvo kasetėje labai mažai dažų).

„Cartridge is low“ (Kasetėje mažai rašalo): gaminys nurodo, kai kasetėje liko mažai dažų. Tikroji likusi dažų

kasetės eksploatavimo trukmė gali būti kitokia. Turėkite atsarginę spausdinimo kasetę, kai spausdinimo

kokybė tampa nebepriimtina. Dažų kasetės dabar keisti nebūtina.

„Cartridge is very low“ (Kasetėje labai mažai rašalo): gaminys nurodo, kai kasetėje liko labai mažai dažų.

Tikroji likusi dažų kasetės eksploatavimo trukmė gali būti kitokia. Turėkite atsarginę spausdinimo kasetę, kai

spausdinimo kokybė tampa nebepriimtina. Dabar dar nebūtina keisti dažų kasetės, nebent spausdinimo

kokybė būtų nebepriimtina.

Kai HP dažų kasetės lygio jutiklis pasiekia Labai mažai, baigiasi šiai dažų kasetei taikoma „HP Premium“

apsaugos garantija.

Pakeiskite nustatymą „Very Low“ (Labai mažai)

Galite pakeisti gaminio reakciją į tai, kad eksploatacinių medžiagų liko labai mažai. Įdėjus naują dažų kasetę

šių nustatymų iš naujo nustatyti nereikia.

1.

Paspauskite mygtuką „Home“ (Pradžia) gaminio valdymo skydelyje.

2.

Atidarykite šiuos meniu:

Eksploatacinės medžiagos

Eksploatacinių medžiagų tvarkymas

Tiekimo nustatymai

„Black Cartridge“ (Juodų dažų kasetė)

arba

„Color Cartridges“ (Spalvotų dažų kasetės)

Labai maži nustatymai

3.

Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

Pasirinkite parinktį

„Stop“ (Stabdyti)

, kad spausdinimas būtų sustabdytas, jei kasetė pasiekia lygį

„Very Low“ (Labai mažai).

Pasirinkite parinktį

„Prompt to continue“ (Klausti, ar tęsti)

, kad spausdinimas būtų sustabdytas, jei

kasetė pasiekia lygį „Very Low“ (Labai mažai). Galite patvirtinti raginimą arba pakeisti kasetę ir

tęsti spausdinimą.

Pasirinkite parinktį

„Continue“ (Tęsti)

, kad gaminys jus įspėtų, jei kasetėje likę mažai rašalo, o

spausdinimas būtų tęsiamas nepaisant būsenos „Very Low“ (Labai mažai). Tokiu atveju

spausdinimo kokybė gali būti nepatenkinama.

Gaminiai su fakso funkcija

Kai gaminyje nustatoma parinktis

„Stop“ (Stabdyti)

arba

„Prompt to continue“ (Klausti, ar tęsti)

, kyla pavojus,

kad faksogramos nebus atspausdintos, kai gaminys tęs spausdinimo užduotis. Tai gali įvykti, jei gaminys

gavo daugiau faksogramų, nei telpa jo atmintyje gaminio laukimo režime.

Įrenginys gali spausdinti faksogramas be pertrūkių, kai prieinama riba „Very Low“ (Labai mažai), jei dažų

kasetei parinksite parinktį

„Continue“ (Tęsti)

, tačiau spausdinimo kokybė gali suprastėti.

LTWW