HP LaserJet Enterprise M605 series - Priskirkite arba pakeiskite sistemos slaptažodį naudodami HP integruotąjį tinklo serverį

background image

Priskirkite arba pakeiskite sistemos slaptažodį naudodami HP integruotąjį tinklo

serverį

Priskirkite administratoriaus slaptažodį prieigai prie gaminio ir HP integruotojo tinklo serverio, kad neįgalioti

vartotojai negalėtų keisti gaminio parametrų.

1.

Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį (EWS):

a.

4 eilučių valdymo skydai: Valdymo skydo ekrane pamatysite IP adresą.

Jutiklinio ekrano valdymo skydas: Pradiniame gaminio valdymo skydo ekrane spustelėkite tinklo

mygtuką , kad susirastumėte gaminio IP adresą arba kompiuterio pavadinimą.

LTWW

Gaminio saugos savybės

83

background image

b.

Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba kompiuterio pavadinimą

tiksliai taip, kaip yra nurodyta gaminio valdymo pulte. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite

klavišą

„Enter“ (Įvesti)

. Atidaromas EWS meniu.

PASTABA:

Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas „There is a problem with this website’s

security certificate“ (Kilo problema dėl tinklalapio saugos sertifikato), kai bandote atidaryti

EWS, spustelėkite „Continue to this website (not recommended)“ (Tęsti į tinklalapį

[Nerekomenduojama]).

Pasirinkus „Continue to this website (not recommended)“ (Tęsti į tinklalapį

[Nerekomenduojama])nebus padaryta žala, kai naršoma EWS dėl HP gaminio.

2.

Spustelėkite skirtuką Apsauga.

3.

Atidarykite meniu „General Security“ (Bendrasis saugumas).

4.

Srityje, kuri yra pažymėtą „Set the Local Administrator Password“ (Nustatyti vietinio

administratoriaus slaptažodį), įveskite vardą ir susiekite su slaptažodžiu laukelyje „Username“

(Vartotojo vardas).

5.

Įveskite slaptažodį laukelyje „New Password“ (Naujas slaptažodis), tada įvesite jį darbą kartą laukelyje

„Verify Password“ (Patvirtinti slaptažodį).

PASTABA:

Norėdami keisti esamą slaptažodį, visų pirma turite įvesti esamą slaptažodį laukelyje „Old

Password“ (Senas slaptažodis).

6.

Spustelėkite mygtuką Taikyti.

PASTABA:

Užsirašykite slaptažodį ir laikykite jį saugioje vietoje.