HP LaserJet Enterprise M605 series - Valdymo skydelio vaizdas (jutiklinio ekrano valdymo skydelis, tik x modeliai)

background image

Valdymo skydelio vaizdas (jutiklinio ekrano valdymo skydelis, tik x modeliai)

PASTABA:

Pakreipkite valdymo skydelį, kad geriau jį matytumėte.

Pradžios ekrane galima naudotis gaminio funkcijomis bei matyti esamą gaminio būseną.

Grįžkite į pradžios ekraną bet kuriuo metu palietę mygtuką „Home“ (Pradžia) . Palieskite mygtuką „Home“

(Pradžia) apatiniame gaminio valdymo skydelio krašte arba palieskite mygtuką „Home“ (Pradžia) daugelio

ekranų viršutiniame kairiajame kampe.

PASTABA:

Pradžios ekrane matomos funkcijos gali stipriai skirtis ir priklauso nuo gaminio konfigūracijos.

LTWW

Gaminio išvaizda

5

background image

2

3

4

5 6

7

8

9

1

10

11

1

Gaminio būsena

Būsenos linija užtikrina informaciją apie bendrą gaminio būseną.

2

HP logotipas arba

„Home“ (Pradžia)

mygtukas

Bet kuriame ekrane, išskyrus pradžios ekraną, HP logotipas pakeičiamas į mygtuką „Home“
(Pradžia)

. Palieskite mygtuką „Home“ (Pradžia)

, kad grįžtumėte į pradžios ekraną.

3

Stabdymo mygtukas

Palieskite mygtuką „Stop“ (Sustabdyti), kad pristabdytumėte esamą užduotį. Atsidaro ekranas

„Job

Status“ (Užduoties būsena)

, kuriame yra parinktys atšaukti arba tęsti užduotį.

4

„Sign In“ (Prisijungti)

arba

„Sign Out“

(Atsijungti)

mygtukas

Palieskite mygtuką

„Sign In“ (Prisijungti)

, kad gautumėte prieigą prie apsaugotų funkcijų.

Palieskite mygtuką

„Sign Out“ (Atsijungti)

, kad atsijungtumėte nuo gaminio. Gaminys atstato visų

parinkčių numatytuosius nustatymus.

5

Kalbos parinkimo

mygtukas

Palieskite mygtuką „Language Selection“ (Kalbos parinkimas), kad pasirinktumėte valdymo

skydelio ekrano kalbą.

6

Miegojimo mygtukas

Palieskite mygtuką „Sleep“ (Miegoti), kad įjungtumėte gaminio miegojimo režimą.

7

Tinklo mygtukas

Palieskite mygtuką „Network“ (Tinkas), kad sužinotumėte informaciją apie tinklo ryšį.

8

Pagalbos mygtukas

Palieskite mygtuką „Help“ (Pagalba), kad atidarytumėte įterptąją pagalbos sistemą.

9

Slinkimo juosta

Naudokite slinkimo juostą, kad pamatytumėte visą galimų funkcijų sąrašą.

6

1 skyrius Gaminio apžvalga

LTWW

background image

10

Funkcijos

Priklausomai nuo gaminio konfigūracijos galimos šios funkcijos:

Išsaugoti į įrenginio atmintį

Gauti iš USB

Gauti iš įrenginio atminties

Užduoties būsena

Eksploatacinės medžiagos

Dėklai

Administravimas

Įrenginio priežiūra

11

Pradinio ekrano

mygtukas

Palieskite mygtuką „Home“ (Pradžia)

, kad bet kuriuo metu grįžtumėte į gaminio pradžios

ekraną.

LTWW

Gaminio išvaizda

7