HP LaserJet Enterprise M605 series - Valdymo skydelio vaizdas (4 eilučių valdymo skydelis, tik n ir dn modeliai)

background image

Valdymo skydelio vaizdas (4 eilučių valdymo skydelis, tik n ir dn modeliai)

Naudokite valdymo skydelį norėdami gauti gaminio ir užduoties būsenos informaciją bei konfigūruodami

gaminį.

1

2

7

8

9

10

11

3

4

5

6

1

Valdymo skydo ekranas

Rodoma būsenos informacija, meniu, pagalbos informacija ir klaidų pranešimai

4

1 skyrius Gaminio apžvalga

LTWW

background image

2

Skaičių klaviatūra

Įveskite skaitines vertes

3

Išvalymo mygtukas

Grąžina vertes į numatytąsias ir uždaro pagalbos ekraną

4

Aplanko mygtukas

Suteikia greitą prieigą prie

„Retrieve Job“ (Gauti užduotį)

meniu

5

Pradinio ekrano

mygtukas

atveriami ir uždaromi meniu.

6

Mygtukas „Back" (atgal)

meniu medyje grįžtama vienu lygiu atgal arba išsaugoma atsarginė skaitinės įvesties kopija.

7

Rodyklė žemyn

pereinama prie kito sąrašo elemento arba mažinama skaitinių elementų reikšmė.

8

Stabdymo mygtukas

Atšaukia esamą spausdinimo užduotį ir išvalo puslapius iš gaminio

9

Mygtukas

„OK“

Išsaugo pasirinktą elemento vertę

atliekamas veiksmas, susijęs su derinimo pulto ekrane paryškintu elementu.

Išvalo klaidos būseną, kai sąlyga yra valytina

10

Mygtukas Žinynas

pateikiama informacija apie pranešimą, rodomą derinimo pulto ekrane.

11

Rodyklė į viršų

pereinama prie ankstesnio sąrašo elemento arba didinama skaitinių elementų reikšmė.