HP LaserJet Enterprise M605 series Žinynas

background image

Vartotojo vadovas

LaserJet Enterprise M604, M605, M606

www.hp.com/support/ljM604

www.hp.com/support/ljM605

www.hp.com/support/ljM606

M604n

M605n

M604dn

M605dn

M606dn

M605x

M606x

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606

Vartotojo vadovas

background image

Autorių teisės ir licencija

© 2015 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Atkurti, pritaikyti ar versti produkto

dokumentaciją be iš anksto gauto raštiško

sutikimo draudžiama, išskyrus tuos atvejus,

kai tai leidžia autorių teisės.

Šiame dokumente pateikiama informacija gali

būti keičiama iš anksto neįspėjus.

Vienintelės HP produktams ir paslaugoms

suteikiamos garantijos išdėstytos prie

produktų pridėtose specialiose garantijos

nuostatose. Čia pateiktų teiginių negalima

interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP

nėra atsakinga už čia esančias technines ar

redagavimo klaidas ar neatitikimus.

Gaminio numeris: E6B67-90941

Edition 1, 4/2015

Prekės ženklų informacija

„Adobe

®

“, „Adobe Photoshop

®

“, „Acrobat

®

“ ir

„PostScript

®

“ yra „Adobe Systems

Incorporated“ prekių ženklai.

„Apple“ ir „Apple“ logotipas yra „Apple

Computer, Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV

ir kitose šalyse / regionuose. „iPod“ yra „Apple

Computer, Inc“ prekės ženklas. „iPod“ yra

skirtas tik tiesėtam ar teisių turėtojo įgaliotam

kopijavimui atlikti. Nevokite muzikos.

„Microsoft®“, „Windows®“, „Windows® XP“ ir

„Windows Vista®“ yra JAV registruotieji prekių

ženklai, priklausantys „Microsoft Corporation“.

UNIX

®

yra registruotasis „The Open Group“

prekės ženklas.

background image

Turinys

1 Gaminio apžvalga .......................................................................................................................................... 1

Gaminio išvaizda .................................................................................................................................................... 1

Gaminio vaizdas iš priekio ................................................................................................................... 2
Gaminio vaizdas iš galo ....................................................................................................................... 3
Sąsajos prievadai ................................................................................................................................. 4
Valdymo skydelio vaizdas (4 eilučių valdymo skydelis, tik n ir dn modeliai) .................................... 4
Valdymo skydelio vaizdas (jutiklinio ekrano valdymo skydelis, tik x modeliai) ................................ 5

Gaminio specifikacija ............................................................................................................................................. 8

Techninės specifikacijos ...................................................................................................................... 8
Palaikomos operacinės sistemos ..................................................................................................... 10
Mobilūs spausdinimo sprendimai ..................................................................................................... 12
Produkto matmenys ......................................................................................................................... 12

Parduodamo gaminio matmenys ................................................................................... 13
Įvesčių ir išvesčių priedų matmenys ............................................................................... 15
Pavyzdinių gaminio ir pasirenkamų priedų kombinacijų matmenys ............................. 18

Pirmoji kombinacija ...................................................................................... 19
Antroji kombinacija ....................................................................................... 19
Trečioji kombinacija ...................................................................................... 20

Energijos sąnaudos, elektros specifikacijos ir akustinės emisijos .................................................. 21
Veikimo aplinkos sąlygos .................................................................................................................. 22

Produkto aparatinės įrangos sąranka ir programinės įrangos diegimas ........................................................... 23

2 Popieriaus dėklai ......................................................................................................................................... 25

Popieriaus įdėjimas į 1 dėklą ............................................................................................................................... 26

Įžanga ................................................................................................................................................ 26
1 dėklo popieriaus kryptis ................................................................................................................. 28

Įdėkite popieriaus į 2 dėklą ir 500 lapų dėklą ..................................................................................................... 29

Įžanga ................................................................................................................................................ 29
2 dėklo ir 500 lapų dėklo popieriaus pakreipimas ........................................................................... 31

Įdėkite popieriaus į pasirenkamą 1500 lapų didelės didelės talpos dėklą ........................................................ 32

Įžanga ................................................................................................................................................ 32
Įdėkite popieriaus į dėklą .................................................................................................................. 32

LTWW

iii

background image

Įkelkite pasirenkamą medijos dėklą ................................................................................................................... 34

Įžanga ................................................................................................................................................ 34
Gaminio konfigūravimas pasirinktiniam medijos dėklui .................................................................. 34
Įdėkite popierių į pasirinktinį medijos dėklą ..................................................................................... 35
Pasirinktinio medijos dėklo popieriaus pakreipimas ....................................................................... 36

Vokų dėjimas ....................................................................................................................................................... 37

Įžanga ................................................................................................................................................ 37
Voko pakreipimas .............................................................................................................................. 38

3 Eksploatacinės medžiagos, priedai ir dalys .................................................................................................... 39

Užsakyti eksploatacines medžiagas, priedus ir dalis ......................................................................................... 40

Užsakymas ........................................................................................................................................ 40
Eksploatacinės medžiagos ir priedai ................................................................................................ 40
Dalys, kurias klientas gali taisyti pats .............................................................................................. 41

dažų kasečių keitimas ......................................................................................................................................... 44

Įžanga ................................................................................................................................................ 44
Dažų kasetės informacija .................................................................................................................. 44
Kasetės išėmimas ir įdėjimas ............................................................................................................ 45

Pakeiskite segtukų kasetę .................................................................................................................................. 49

Įžanga ................................................................................................................................................ 49
Segtukų kasetės išėmimas ir įdėjimas ............................................................................................. 49

4 Spausdinimas .............................................................................................................................................. 51

Spausdinimo užduotys („Windows“) ................................................................................................................... 52

Kaip spausdinti („Windows“) ............................................................................................................. 52
Automatinis spausdinimas iš abiejų pusių („Windows“) .................................................................. 54
Rankinis spausdinimas iš abiejų pusių („Windows“) ........................................................................ 54
Kelių puslapių spausdinimas viename lape („Windows“) ................................................................ 55
Popieriaus tipo pasirinkimas („Windows“) ....................................................................................... 55
Papildomos spausdinimo užduotys .................................................................................................. 55

Spausdinimo užduotys (OS X) ............................................................................................................................. 57

Kaip spausdinti („OS X“) .................................................................................................................... 57
Automatinis spausdinimas ant abiejų pusių („OS X“) ....................................................................... 57
Spausdinimas ant abiejų pusių rankiniu būdu („OS X“) .................................................................... 57
Kelių puslapių spausdinimas viename lape („OS X“) ........................................................................ 58
Popieriaus tipo pasirinkimas („OS X“) ............................................................................................... 58
Papildomos spausdinimo užduotys .................................................................................................. 58

Išsaugokite spausdinamus darbus gaminyje, kad atspausdintumėte vėliau .................................................... 59

Įžanga ................................................................................................................................................ 59
Išsaugoto darbo kūrimas („Windows“) ............................................................................................. 59
Išsaugoto darbo kūrimas ( OS X) ....................................................................................................... 60

iv

LTWW

background image

Išsaugotų užduočių spausdinimas .................................................................................................... 61
Išsaugotos užduoties pašalinimas ................................................................................................... 61

Mobilusis spausdinimas ...................................................................................................................................... 63

Įžanga ................................................................................................................................................ 63
„Wi-Fi Direct“ ir NFC spausdinimas ................................................................................................... 63
„HP ePrint“ el. paštu .......................................................................................................................... 63
„HP ePrint“ programinė įranga ......................................................................................................... 64
„AirPrint“ ........................................................................................................................................... 65
„Android“ integruotas spausdinimas ................................................................................................ 65

Spausdinti iš USB prievado .................................................................................................................................. 66

Įžanga ................................................................................................................................................ 66
Įjungti USB prievadą spausdinimui ................................................................................................... 66
Spausdinti USB dokumentus ............................................................................................................. 67

5 Gaminio tvarkymas ...................................................................................................................................... 69

Pažangus konfigūravimas su HP integruotu tinklo serveriu (EWS) ................................................................... 70

Įžanga ................................................................................................................................................ 70
Prieiga prie HP integruotojo interneto serverio (EWS) ..................................................................... 70
HP įterptinio tinklo serverio funkcijos .............................................................................................. 71

Information (informacijos) skirtukas ............................................................................. 71
Skirtukas „General“ (Bendra) ......................................................................................... 72
Skirtukas Spausdinti ....................................................................................................... 72
„Troubleshooting“ (Trikčių diagnostikos) skirtukas ...................................................... 73
Skirtukas „Security“ (Saugumas) ................................................................................... 73
Skirtukas „HP Web Services“ (HP tinklo paslaugos) ...................................................... 74
Skirtukas Tinklo parametrai ........................................................................................... 74
„Other Links“ (Kitos nuorodos) sąrašas ......................................................................... 75

Sudėtingesnis konfigūravimas su „HP Utility“, skirta OS X ................................................................................ 77

Atidarykite „HP Utility“ ...................................................................................................................... 77
„HP Utility“ funkcijos ......................................................................................................................... 77

Tinklo IP nustatymų konfigūravimas .................................................................................................................. 79

Atsisakymas bendrai naudoti spausdintuvą .................................................................................... 79
Tinklo nustatymų peržiūrėjimas ar keitimas .................................................................................... 79
Gaminio pervadinimas tinkle ............................................................................................................ 79
Rankinis IPv4 TCP/IP parametrų konfigūravimas valdymo skyde ................................................... 80
Rankinis IPv6 TCP/IP parametrų konfigūravimas valdymo skyde ................................................... 81
Nuorodos sparta ir dvipusio spausdinimo nustatymai .................................................................... 81

Gaminio saugos savybės ..................................................................................................................................... 83

Įžanga ................................................................................................................................................ 83
Saugos pareiškimai ........................................................................................................................... 83
IP sauga ............................................................................................................................................. 83

LTWW

v

background image

Priskirkite arba pakeiskite sistemos slaptažodį naudodami HP integruotąjį tinklo serverį ........... 83
Prisijunkite prie gaminio ................................................................................................................... 84
Šifravimo pagalba: HP didelio našumo saugusis kietasis diskas ..................................................... 84
Užblokuokite formuotuvą ................................................................................................................. 85

Ekonomijos nustatymai ....................................................................................................................................... 86

Įžanga ................................................................................................................................................ 86
Spausdinimas ekonomišku režimu ................................................................................................... 86
Nustatykite miegojimo laikmatį ir sukonfigūruokite gaminį, kad naudotų 1 vatą arba mažiau
energijos ............................................................................................................................................ 86

„HP Web Jetadmin“ .............................................................................................................................................. 88
Programinės ir programinės-aparatinės įrangos atnaujinimai .......................................................................... 89

6 Problemų sprendimas .................................................................................................................................. 91

Techninė priežiūra ............................................................................................................................................... 92
Valdymo skydo žinyno sistema ........................................................................................................................... 93
Atkurkite numatytąsias gamyklines reikšmes ................................................................................................... 94

Įžanga ................................................................................................................................................ 94
Gamyklinius nustatymus galite atkurti gaminio valdymo skyde .................................................... 94
Atkurkite gamyklinius nustatymus iš HP įterptojo tinklo serverio (tik tinkle sujungti gaminiai) ... 94

Gaminio valdymo skyde pasirodo pranešimas „Cartridge is low“ (Spausdintuvo kasetėje mažai dažų)
arba „Cartridge is very low“ (Spausdintuvo kasetėje labai mažai dažų). ........................................................... 95

Pakeiskite nustatymą „Very Low“ (Labai mažai) ............................................................................. 95

Gaminiai su fakso funkcija .............................................................................................. 95

„Order supplies“ (eksploatacinių medžiagų užsakymas) ................................................................ 96

Gaminys nepaima popierius arba sutrinka tiekimas .......................................................................................... 97

Įžanga ................................................................................................................................................ 97
Gaminys nepaima popieriaus ............................................................................................................ 97
Gaminys paima kelis popieriaus lapus ............................................................................................. 97

Popieriaus strigčių šalinimas .............................................................................................................................. 98

Įžanga ................................................................................................................................................ 98
Strigties vietos .................................................................................................................................. 98
Automatiniai nurodymai šalinant strigtis ......................................................................................... 99
Dažnai ar pakartotinai užstringa popierius? .................................................................................... 99
Popieriaus strigčių šalinimas iš 1 dėklo ......................................................................................... 100
Pašalinkite stringantį popierių 2 dėkle ir 500 lapų dėkluose ........................................................ 100
Išvalykite popieriaus strigtis pasirenkamame 1500 lapų didelės talpos dėkle ............................ 102
Pašalinkite spausdinimo kasetės srityje esančias popieriaus strigtis .......................................... 103
Išvalykite popieriaus strigtis galiniame išvesties skyriuje ............................................................. 107
Popieriaus strigčių šalinimas iš kaitintuvo srities .......................................................................... 107
Popieriaus strigčių šalinimas išvesties skyriuje ............................................................................. 112
Popieriaus strigčių šalinimas iš dvipusio spausdinimo įtaiso ........................................................ 112

vi

LTWW

background image

Popieriaus strigčių šalinimas vokų tiektuve ................................................................................... 114
Popieriaus strigčių šalinimas 5 skyrių pašto dėžėje ...................................................................... 115
Išvalykite strigtis dėtuvėje arba segiklyje / dėtuvėje .................................................................... 117

Popieriaus strigčių pašalinimas iš dėtuvės arba segiklio / dėtuvės ............................ 117
Išvalykite segtukų strigtis segiklyje / dėtuvėje ........................................................... 119

Spausdinimo kokybės gerinimas ...................................................................................................................... 121

Įžanga .............................................................................................................................................. 121
Spausdinimas iš skirtingų programų .............................................................................................. 121
Patikrinkite spausdinamos užduoties popieriaus tipo nustatymą ................................................ 121

Popieriaus tipo nustatymo tikrinimas („Windows“) .................................................... 121
Popieriaus tipo nustatymo tikrinimas („OS X“) ............................................................ 121

Patikrinkite dažų kasetės būseną ................................................................................................... 122
Gaminio valymas ............................................................................................................................. 122

Valymo puslapio spausdinimas .................................................................................... 122

Apžiūrėkite dažų kasetę ................................................................................................................. 123
Patikrinkite popieriaus ir spausdinimo aplinką .............................................................................. 123

Pirmasis veiksmas: Naudokite HP specifikacijas atitinkantį popierių ......................... 123
Antrasis veiksmas: Patikrinkite aplinką ....................................................................... 123
Trečiasis veiksmas. Atskirai sulygiuokite dėklą .......................................................... 124

Bandykite kitą spausdinimo tvarkyklę ........................................................................................... 124

Laidinio tinklo problemų sprendimas ............................................................................................................... 126

Įžanga .............................................................................................................................................. 126
Prasta fizinė jungtis ........................................................................................................................ 126
Kompiuteris naudoja neteisingą gaminio IP adresą ....................................................................... 126
Kompiuteriui nepavyksta prisijungti prie gaminio ......................................................................... 126
Gaminys naudoja netinkamą tinklo nuorodą ir dvipusio spausdinimo nuostatas ........................ 127
Naujos programinės įrangos programos galėjo sukelti suderinamumo problemų ...................... 127
Jūsų kompiuteris arba darbo stotis nustatyta netinkamai ............................................................ 127
Gaminys yra išjungtas arba neteisingos kitos tinklo nuostatos .................................................... 127

Rodyklė ........................................................................................................................................................ 129

LTWW

vii

background image

viii

LTWW

background image

1