HP LaserJet Enterprise M605 series - IPv6 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасын қолмен реттеңіз

background image

IPv6 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасын қолмен реттеңіз

IPv6 мекенжайын қолмен орнату үшін басқару тақтасындағы

Administration

(Басқару) мәзірлерін

пайдаланыңыз.

1.

Өнімнің басқару тақтасындағы Басты түймесін басыңыз.

2.

Қолмен конфигурациялауды қосу үшін келесі мәзірлерді ашыңыз:

Басқару

Желі параметрлері

Jetdirect мәзірі

TCP/IP

IPV6 параметрлері

Мекенжай

Қолмен енгізілетін параметрлер

Қосу

On

(Қосу) опциясын таңдап,

Save

(Сақтау) түймесін түртіңіз.

3.

Мекенжайды конфигурациялау үшін

Address

(Мекенжай) түймесін түртіңіз де, пернетақтаны ашу

үшін өрісті түртіңіз.

4.

Пернетақтаны пайдаланып мекенжайды енгізіңіз де,

OK

түймесін түртіңіз.

5.

Save

(Сақтау) түймесін түртіңіз немесе

OK

түймесін басыңыз.