HP LaserJet Enterprise M605 series - Желідегі өнімнің атауын өзгерту

background image

Желідегі өнімнің атауын өзгерту

Ерекше белгілеу мақсатында желідегі өнімнің атауын өзгерту үшін, HP ендірілген веб-серверін

пайдаланыңыз.

1.

HP ендірілген веб-серверін (EWS) ашыңыз:

KKWW

IP желі параметрлерін реттеу

77

background image

а.

4 жолды басқару тақталары: IP мекенжайын көру үшін, басқару тақтасының дисплейін

қараңыз.

Сенсорлы экранның басқару тақталары: IP мекенжайын немесе хост атауын көрсету үшін,

өнімнің басқару тақтасындағы негізгі экранда желі түймесін түртіңіз.

ә.

Веб-шолғышты ашыңыз және мекенжай жолында IP мекенжайын немесе хост атауын дәл

өнімнің басқару тақтасындағыдай теріңіз. Компьютер пернетақтасында

Enter

пернесін

басыңыз. EWS ашылады.

ЕСКЕРТПЕ:

EWS қызметін ашқан кезде веб-браузер There is a problem with this website’s

security certificate (Бұл веб-сайттың қауіпсіздік сертификатына қатысты бір мәселе бар)

хабарламасын көрсетсе, Continue to this website (not recommended) (Бұл веб-сайтты ашуды

жалғастыру (ұсынылмайды)) опциясын басыңыз.

Continue to this website (not recommended) (Бұл веб-сайтты ашуды жалғастыру

(ұсынылмайды)) опциясын таңдалса, HP өнімі үшін EWS қызметінде аралау барысында

компьютерге зиян тимейді.

2.

General (Жалпы) қойындысын басыңыз.

3.

Device Information (Құрылғы туралы ақпарат) бетінде әдепкі өнім атауы Device Name

(Құрылғы атауы) өрісінде болады. Осы атты өзгертіп осы өнімді бірегей түрде анықтауға

болады.

ЕСКЕРТПЕ:

Осы беттегі басқа жолдарды толтыру міндетті емес.

4.

Өзгерістерді сақтау үшін Apply (Қолдану) түймешігін түртіңіз.