HP LaserJet Enterprise M605 series - Байланыс жылдамдығы және дуплекстеу параметрлері

background image

Байланыс жылдамдығы және дуплекстеу параметрлері

ЕСКЕРТПЕ:

Бұл ақпарат тек Ethernet желілеріне ғана қатысты. Оның сымсыз желілерге қатысы жоқ.

Баспа серверінің сілтеме жылдамдығы мен байланыс режимі желі хабына сәйкес болуы тиіс. Көп

жағдайларда өнімді автоматты күйде қалдырыңыз. Байланыс жылдамдығы және дуплекстеу

параметрлерін дұрыс өзгертпеу өнімнің басқа желілік құрылғылармен байланысына кедергі жасауы

мүмкін. Өзгерістер енгізу үшін өнімнің басқару тақтасын пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТПЕ:

Өнімнің параметрі желілік құрылғының (желілік хаб, қосқыш, шлюз, роутер немесе

компьютер) параметріне сәйкес келуі керек.

ЕСКЕРТПЕ:

Осы параметрлерге өзгерістер енгізу өнімнің өшіп, қайта қосылуына әкеледі. Өзгерістерді

өнім бос тұрғанда ғана енгізіңіз.

KKWW

IP желі параметрлерін реттеу

79

background image

1.

Өнімнің басқару тақтасындағы Басты түймесін басыңыз.

2.

Мына мәзірлерді ашыңыз:

Басқару

Желі параметрлері

Jetdirect мәзірі

Байланыс жылдамдығы

3.

Келесі берілген опциялардың бірін таңдаңыз:

Auto

(Авто): баспа сервері өзін автоматты түрде желіде рұқсат етілген ең жоғарғы сілтеме

жылдамдығы және байланыс режиміне орнатып реттейді.

10T Half (10Т жарты)

: 1 секундта 10 мегабайт (МБ/сек), жартылай дуплексті жұмыс

10T Full

(10Т толық): 10 Mб/сек, толық дуплексті жұмыс.

10T Auto (10Т авто)

: 10 Mб/сек, автоматты дуплексті жұмыс

100TX Half (100ТХ жарты)

: 100 Mб/сек, жартылай дуплексті жұмыс.

100TX Full (100ТХ толық)

: 100 Mб/сек, толық дуплексті жұмыс.

100TX Auto (100ТХ авто)

: 100 Mб/сек, автоматты дуплексті жұмыс

1000T Full (1000Т толық)

: 1000 Mбит/сек, толық дуплексті жұмыс.

4.

Save

(Сақтау) түймесін түртіңіз немесе

OK

түймесін басыңыз. Өнім өшіріліп, қайта қосылады.

80

5-тарау Өнімді басқару

KKWW