HP LaserJet Enterprise M605 series - Information (Ақпарат) жиекбелгісі

background image

Information (Ақпарат) жиекбелгісі

Кесте 5-1

HP ендірілген веб-серверінің Information (Ақпарат) қойындысы

Мәзір

Сипаттама

Құрылғы күйі

Өнімнің күйін көрсетеді және HP жабдықтарының қалған өлшеулі қызмет ету

мерзімін көрсетеді. Оған қоса, бұл бет әр науаға белгіленген қағаз түрі мен өлшемін

көрсетеді. Әдепкі параметрлерді өзгерту үшін Change Settings (Параметрлерді

өзгерту) сілтемесін басыңыз.

Тапсырма журналы

Өнімде өңделген барлық тапсырмалардың қорытынды жинағын көрсетеді.

Теңшелім беті

Конфигурация бетінде табылған ақпаратты көрсетеді.

Жабдықтар күйінің беті

Жабдықтардың өнімге қатысты күйін көрсетеді.

Оқиға журналының беті

Өнімнің барлық оқиғалары мен қателіктерінің тізімін көрсетеді. Мәселелерді

шешуге көмектесетін бірқатар динамикалық беттерге қосылу үшін HP Instant

Support (HP шұғыл қолдауы) сілтемесін (HP ендірілген веб-серверінің барлық

беттеріндегі Other Links (Басқа сілтемелер) аумағында орналасқан) пайдаланыңыз.

Сондай-ақ, бұл беттер өнімдер үшін қосымша қызметтерді көрсетеді.

Пайдалану беті

Өнім басып шығарған, өлшеміне, түріне және қағазды басып шығару жолына қарай

топтастырылған беттердің саны туралы қорытындыны көрсетеді.

Құрылғы туралы ақпарат

Өнім желісінің атауын, мекенжайын және үлгі жөніндегі ақпаратты көрсетеді. Осы

жазбаларды реттеу үшін General (Жалпы) қойындысындағы Device Information

(Құрылғы туралы ақпарат) мәзірін басыңыз.

Басқару тақтасының суреті

Басқару тақтасының дисплейінде ағымдағы экранның кескінін көрсетеді.

KKWW

HP ендірілген веб-сервері (EWS) арқылы қосымша конфигурациялау

69

background image

Кесте 5-1

HP ендірілген веб-серверінің Information (Ақпарат) қойындысы (жалғасы)

Мәзір

Сипаттама

Басып шығару

Басып шығару үшін басып шығаруға дайын файлды компьютерден кері жүктеңіз.

Файлды басып шығару үшін өнім әдепкі басу параметрлерін пайдаланады.

Басып шығарылатын есептер мен

беттер

Өнімнің ішкі есептері мен беттерінің тізімін береді. Басып шығару немесе көру үшін

бір немесе бірнеше элементті таңдаңыз.