HP LaserJet Enterprise M605 series - Басып шығару қойындысы

background image

Басып шығару қойындысы

Кесте 5-3

HP ендірілген веб-серверінің Print (Басып шығару) қойындысы

Мәзір

Сипаттама

USB орнатуынан табу

Басқару тақтасындағы

Retrieve from USB

(USB ішінен шығару) мәзірін қосыңыз

немесе өшіріңіз.

Сақталған тапсырмаларды басқару

Тапсырмаларды өнімнің жадына сақтау мүмкіндігін қосыңыз немесе өшіріңіз.

Тапсырма сақтау параметрлерін реттеңіз.

Қағаз түрлерін реттеу

Арнайы қағаз түрін пайдаланған кезде баспа сапасында қиындықтар туындаса,

зауыттық әдепкі режим параметрлерінен бас тартыңыз.

Түсті шектеу

(Түсті өнімдер ғана)

Түсті басып шығаруға рұқсат беріңіз немесе тыйым салыңыз.

Жеке пайдаланушыларға немесе арнайы бағдарламалардан жіберілген

тапсырмаларға рұқсатты анықтаңыз.

Жалпы басып шығару параметрлері

Барлық баспа тапсырмаларының параметрлерін реттеңіз.

Науаларды басқару

Қағаз науалары үшін параметрлерді конфигурациялаңыз.