HP LaserJet Enterprise M605 series - Kartica Umrežavanje

background image

Kartica Umrežavanje

Karticu Mreža koristite za konfiguriranje i zaštitu mrežnih postavki uređaja kad je uređaj povezan s IP

mrežom. Ova se kartica ne prikazuje ako je uređaj povezan s drugim vrstama mreža.

Tablica 5-7

Kartica Umrežavanje HP ugrađenog web-poslužitelja

Izbornik

Opis

TCP/IP postavke

Konfiguriranje postavki protokola TCP/IP za IPv4 i IPv6 mreže.

NAPOMENA:

Dostupne postavke konfiguriranja ovise o modelu ispisnog poslužitelja.

Postavke mreže

Konfiguriranje postavki za IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC i SNMP, ovisno o modelu

ispisnog poslužitelja.

Ostale postavke

Konfiguriranje općenitih protokola za ispis i usluge koje podržava ispisni poslužitelj.

Dostupne mogućnosti ovise o modelu ispisnog poslužitelja, a mogu obuhvaćati

ažuriranje programskih datoteka, LPD upite, USB postavke, informacije o podršci i brzinu

osvježavanja.

AirPrint

Omogućavanje, postavljanje ili onemogućavanje mrežnog ispisa s uređaja koji

podržavaju Apple.

Odabir jezika

Promjena jezika koji prikazuje HP ugrađeni web-poslužitelj. Ova stranica prikazuje

podržavaju li web-stranice više jezika. Podržane jezike možete odabrati i pomoću

jezičnih postavki u pregledniku.

70

Poglavlje 5 Upravljanje uređajem

HRWW

background image

Tablica 5-7

Kartica Umrežavanje HP ugrađenog web-poslužitelja (Nastavak)

Izbornik

Opis

Postavke

Pregled i vraćanje trenutnih sigurnosnih postavki na tvornički postavljene vrijednosti.

Konfiguriranje sigurnosnih postavki pomoću čarobnjaka za konfiguriranje sigurnosti.

NAPOMENA:

Čarobnjak za konfiguriranje sigurnosti nemojte koristiti za konfiguriranje

sigurnosnih postavki koje koriste aplikacije za upravljanje mrežom, kao što je HP Web

Jetadmin.

Autorizacija

Kontrola upravljanja konfiguracijom i korištenjem uređaja, uključujući sljedeće:

Postavljanje ili promjena administratorske lozinke radi upravljanja pristupom

parametrima konfiguracije.

Zahtijevanje, instalacija i upravljanje digitalnim certifikatima na ispisnom

poslužitelju HP Jetdirect.

Ograničenje pristupa glavnog računala ovom uređaju putem popisa za kontrolu

ispisa (ACL) (samo odabrani ispisni poslužitelji na IPv4 mrežama).

Upr. Protokoli

Konfiguriranje i upravljanje sigurnosnim protokolima za ovaj uređaj, uključujući sljedeće:

Postavljanje razine sigurnosnog upravljanja za HP ugrađeni web-poslužitelj te

kontrola prometa putem protokola HTTP i HTTPS.

Konfiguriranje rada putem SNMP (Simple Network Management Protocol)

protokola. Omogućavanje ili onemogućavanje SNMP v1/v2c ili SNMP v3 agenata na

ispisnom poslužitelju.

Upravljanje pristupom putem protokola koji možda nisu sigurni, kao što su

protokoli za ispis, usluge ispisa, protokoli za otkrivanje, usluge razrješavanja

naziva te protokoli za upravljanje konfiguracijom.

Provjera autentičnosti 802.1x

(Samo odabrani modeli HP Jetdirect)

Konfiguriranje postavki provjere autentičnosti 802.1X na ispisnom poslužitelju Jetdirect

za provjeru autentičnosti klijenta na mreži te vraćanje postavki za provjeru autentičnosti

802.1X na tvornički postavljene vrijednosti.

OPREZ:

Prilikom promjene postavki za provjeru autentičnosti 802.1X uređaj može

izgubiti vezu. Kako biste se ponovno povezali, možda će biti potrebno ispisni poslužitelj

vratiti u tvornički zadano stanje i ponovno instalirati uređaj.

IPsec/Firewall

(Samo odabrani modeli HP Jetdirect)

Pregled i konfiguracija pravila vatrozida ili pravila za IPsec/vatrozid.

Agent za obavijesti

(Samo odabrani modeli HP Jetdirect)

Omogućavanje ili onemogućavanje HP agenta za obavijesti o uređaju, postavljanje

konfiguracijskog poslužitelja te konfiguriranje zajedničke provjere autentičnosti pomoću

certifikata.

Mrežna statistika

Prikaz mrežne statistike koja se prikuplja i pohranjuje na ispisnom poslužitelju HP

Jetdirect.

Informacije o protokolu

Pregled popisa postavki za konfiguraciju mreže na ispisnom poslužitelju HP Jetdirect za

svaki protokol.

Konfiguracijska stranica

Pregled stranice s konfiguracijom za HP Jetdirect s informacijama o statusu i

konfiguraciji.