HP LaserJet Enterprise M605 series - Kartica Informacije

background image

Kartica Informacije

Tablica 5-1

Kartica Informacije HP ugrađenog web-poslužitelja

Izbornik

Opis

Stanje uređaja

Prikazuje stanje uređaja i predviđeni vijek trajanja preostalog HP-ovog potrošnog

materijala. Stranica također prikazuje vrstu i veličinu papira postavljenu za svaku ladicu.

Za promjenu zadanih postavki pritisnite Promijeni postavke.

Dnevnik zadatka

Prikazuje sažetak svih ispisnih zadataka koje je proizvod obradio.

Konfiguracijska stranica

Prikazuje informacije pronađene na stranici s konfiguracijom.

Stranica stanja potrošnog materijala

Pokazuje status potrošnog materijala uređaja.

Event Log Page (Stranica dnevnika

događaja)

Prikazuje popis svih događaja i pogrešaka na uređaju. Pomoću veze HP Instant Support

(u području Ostale veze na svim stranicama HP ugrađenog web-poslužitelja) povežite se

s nizom dinamičkih web-stranica koje vam pomažu u rješavanju problema. Te stranice

pokazuju i dodatne usluge dostupne za uređaj.

Stranica upotrebe

Pokazuje sažetak broja stranica koje je uređaj ispisao, grupiranih prema veličini, vrsti i

stazi ispisa.

Informacije o uređaju

Prikazuje naziv mreže uređaja, adresu i informacije o modelu. Za prilagodbu tih unosa

pritisnite izbornik Informacije o uređaju na kartici Općenito.

Control Panel Snapshot (Brza snimka

upravljačke ploče)

Prikazivanje slike trenutnog zaslona na upravljačkoj ploči.

Ispis

Za ispis prenesite datoteku spremnu za ispis s računala. Uređaj koristi zadane postavke

ispisa za ispis datoteke.

Ispis izvješća i stranica

Ispisuje interna izvješća i stranice za uređaj. Odabire jednu ili više stavki za ispis ili

pregledavanje.

HRWW

Napredna konfiguracija pomoću HP ugrađenog web-poslužitelja (EWS)

67