HP LaserJet Enterprise M605 series - Pristup HP ugrađenom web-poslužitelju (EWS)

background image

Pristup HP ugrađenom web-poslužitelju (EWS)

1.

Upravljačke ploče s prikazom u 4 retka: Otvorite zaslon upravljačke ploče kako biste vidjeli IP adresu.

Upravljačka ploča dodirnog zaslona: Na početnom zaslonu upravljačke ploče uređaja dodirnite gumb

Mreža kako biste dobili IP adresu uređaja ili naziv glavnog računala.

2.

Otvorite web-preglednik i u redak za adresu upišite IP adresu ili naziv glavnog računala onako kako se

prikazuje na upravljačkoj ploči uređaja. Pritisnite tipku

Enter

na tipkovnici računala. Otvara se zaslon

EWS.

NAPOMENA:

Ako web-preglednik prikazuje poruku There is a problem with this website’s security

certificate (Postoji problem sa sigurnosnim certifikatom ovog web-mjesta) kada pokušavate otvoriti

zaslon EWS, pritisnite Continue to this website (not recommended) (Nastavi na ovo web-mjesto (nije

preporučeno)).

Biranje opcije Continue to this website (not recommended) (Nastavi na ovo web-mjesto (nije

preporučeno)) neće naškoditi računalu tijekom navigacije unutar zaslona EWS za HP proizvod.

Za upotrebu HP ugrađenog web-poslužitelja vaš pretraživač mora ispunjavati sljedeće uvjete:

66

Poglavlje 5 Upravljanje uređajem

HRWW

background image

Windows: Microsoft Internet Explorer 5.01 ili novija verzija ili Netscape 6.2 ili novija verzija

Mac OS X: Safari ili Firefox uz korištenje protokola Bonjour ili IP adrese

Linux: Samo Netscape Navigator

HP-UX 10 i HP-UX 11: Netscape Navigator 4.7