HP LaserJet Enterprise M605 series - Prikaz ili promjena mrežnih postavki

background image

Prikaz ili promjena mrežnih postavki

Za prikaz ili promjenu postavki IP konfiguracije koristite HP ugrađeni web-poslužitelj.

1.

Otvaranje HP ugrađenog web-poslužitelja (EWS):

a.

Upravljačke ploče s prikazom u 4 retka: Otvorite zaslon upravljačke ploče kako biste vidjeli IP

adresu.

Upravljačka ploča dodirnog zaslona: Na početnom zaslonu upravljačke ploče uređaja dodirnite

gumb Mreža kako biste dobili IP adresu uređaja ili naziv glavnog računala.

b.

Otvorite web-preglednik i u redak za adresu upišite IP adresu ili naziv glavnog računala onako

kako se prikazuje na upravljačkoj ploči uređaja. Pritisnite tipku

Enter

na tipkovnici računala. Otvara

se zaslon EWS.

NAPOMENA:

Ako web-preglednik prikazuje poruku There is a problem with this website’s

security certificate (Postoji problem sa sigurnosnim certifikatom ovog web-mjesta) kada

pokušavate otvoriti zaslon EWS, pritisnite Continue to this website (not recommended) (Nastavi

na ovo web-mjesto (nije preporučeno)).

Biranje opcije Continue to this website (not recommended) (Nastavi na ovo web-mjesto (nije

preporučeno)) neće naškoditi računalu tijekom navigacije unutar zaslona EWS za HP proizvod.

2.

Pritisnite karticu Networking (Umrežavanje) kako biste saznali informacije o mreži. Postavke možete

promijeniti prema potrebi.