HP LaserJet Enterprise M605 series - Uklanjanje zaglavljenog papira u sandučiću s 5 pretinaca

background image

Uklanjanje zaglavljenog papira u sandučiću s 5 pretinaca

Slijedite ovaj postupak da biste provjerili ima li još zaglavljenog papira u svim područjima sandučića s 5

pretinaca gdje se papir može zaglaviti. Kada dođe do zaglavljenja, upravljačka ploča prikazuje animaciju za

pomoć u uklanjanju zaglavljenih papira.

HRWW

Uklanjanje zaglavljenog papira 113

background image

1.

Uklonite zaglavljeni papir iz izlaznih spremnika.

2.

Otvorite vratašca za pristup kod zaglavljivanja sa stražnje

strane jedinice s 5 pretinaca.

3.

Ako je papir zaglavljen s gornje strane jedinice s 5 pretinaca,

uklonite ga povlačenjem prema dolje.

114 Poglavlje 6 Rješavanje problema

HRWW

background image

4.

Ako je papir zaglavljen s donje strane sandučića s 5 pretinaca,

otvorite stražnju izlaznu ladicu i uklonite papir povlačenjem

prema gore.

5.

Zatvorite vratašca za pristup kod zaglavljivanja papira i

stražnju izlaznu ladicu.