HP LaserJet Enterprise M605 series - Uklanjanje zaglavljenog papira u dodatku za spajanje/slaganje.

background image

Uklanjanje zaglavljenog papira u dodatku za spajanje/slaganje.

Slijedite postupak u nastavku da biste uklonili zaglavljeni papir u dodatku za spajanje/slaganje. Kada dođe do

zaglavljenja, upravljačka ploča prikazuje animaciju za pomoć u uklanjanju zaglavljenih papira.

Dodatak za spajanje mora se nakon rješavanja zaglavljenja ponovo pokrenuti, tako da prvih nekoliko

dokumenata možda neće biti spojeno. Ako je zadatak ispisa poslan na uređaj, ispis će se vršiti iako je došlo do

zaglavljivanja ili nema spajalica, u slučaju da put do ladice za slaganje nije blokiran.

1.

Zakrenite jedinicu za spajanje s desne strane dodatka za

spajanje/slaganje prema prednjoj strani uređaja dok ne sjedne

u otvoreni položaj. Uklonite plavi spremnik sa spajalicama

izvlačenjem prema van.

HRWW

Uklanjanje zaglavljenog papira 117

background image

2.

Zakrenite zeleni poklopac na kraju spremnika spajalica prema

gore te uklonite zaglavljenu spajalicu.

3.

Umetnite spremnik sa spajalicama u jedinicu za spajanje i

zakrenite jedinicu prema stražnjem dijelu uređaja tako da

sjedne na mjesto.

118 Poglavlje 6 Rješavanje problema

HRWW